Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

W poniedziałek na bytomskich drogach prowadzone były działania pod kryptonimem "NAUKA JAZDY". Mundurowi z drogówki wspólnie z pracownikiem bytomskiego magistratu prowadzili wzmożoną kontrolę tzw. „L”. Stróże prawa kontrolowali dokumentacje oraz stan techniczny pojazdów.

Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podniesienie świadomości uczestników realizujących naukę jazdy w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Założeniem działań było sprawdzenie posiadanych uprawnień do wykonywania zawodu instruktora oraz wielu innych dokumentów. Mundurowi sprawdzili stan techniczny pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem ich oświetlenia, prawidłowego oznakowania oraz wymaganego wyposażenia zgodnie z warunkami technicznymi pojazdów. Kontroli poddawane były dokumenty wymagane przez instruktorów nauki jazdy oraz stan trzeźwości kierujących. Policjanci zwracali także uwagę na przestrzeganie przepisów a w szczególności obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa. Na kierowców łamiących prawo nakładane były mandaty.Bytomska drogówka już planuje kolejne takie „akcje”.