Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Koszykarskie i hokejowe kluby mogą starać się o dotacjęOgłoszony został otwarty konkurs ofert dla klubów, które w swojej działalności statutowej zajmują się hokejem lub koszykówką. To szansa dla bytomskich klubów, które mogą w ten sposób pozyskać z budżetu miasta pieniądze na szkolenie sportowe dla zawodników, zakup niezbędnego sprzętu czy pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych.

Oferty kluby sportowe mogą składać do 23 sierpnia, zaś rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 6 września 2019 roku. Wówczas poznamy kwoty, jakie zostaną rozdysponowane między kluby, których oferty zostaną pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową i prezydenta Miasta. Warto podkreślić, że dotacja przyznana z budżetu miasta może być przeznaczona na sfinansowanie bieżących działań, w tym między innymi: realizację programu szkolenia sportowego dla swoich zawodników i zawodniczek, zakup niezbędnego sprzętu, pokrycie kosztów organizowania i uczestniczenia w zawodach sportowych, czy na sfinansowanie stypendiów sportowych oraz wynagrodzeń dla sportowców i kadry szkoleniowej.

Ogłoszony dzisiaj, 8 sierpnia konkurs ofert dla klubów sportowych jest już drugim konkursem, w którym kluby mogą pozyskać dotację. W pierwszym dotację otrzymało 18 bytomskich klubów sportowych.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w poniżsych linkach:

Zarządzenie i treść ogłoszenia

Aktualizacja harmonogramu i kosztorysu

Oświadczenie

Wzór umowy

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: Archiwum UM Bytom


1000 Znaków do wykorzystania