Nabór wykonawców do realizacji Programu Ograniczenia Niskiej EmisjiUrząd Miejski w Bytomiu wraz z Operatorem informuje, iż w związku z Zarządzeniem nr 354/19 Prezydenta Bytomia z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom, istnieje możliwość składania ofert przez Wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach przedmiotowego Programu.

Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załączniku nr 3 do Regulaminu.

Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2,
w pokoju nr 128, w godzinach pracy urzędu lub listownie na adres: EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O.  ul. Karola Miarki 2F budynek C, 41-940 Piekary Śląskie, z opisem ,,Oferta Wykonawcy na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Bytom”.

Oferty będą przyjmowane w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Programu.

Dodatkowych informacji udziela Operator tj.: firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. pod nr tel. 792 243 029 lub 794 243 787

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Po zweryfikowaniu dokumentów, firma zostanie wprowadzona na listę firm uprawnionych do realizacji inwestycji planowanych w ramach Programu.

Oferta Wykonawcy może dotyczyć:

  • Wymiana źródeł ciepła (w tym: kotłów węglowych, gazowych, na biomasę);
  • Montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (w tym instalacji solarnych, instalacji ogniw fotowoltaicznych).

Lista wykonawców będzie opublikowana na stronach internetowych:

www.bytom.pl/pone


www.niskaemisja.ekoscan.pl /po wybraniu Gminy Bytom/

Do pobrania:

Załącznik nr 3 Oferta Wykonawcy na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Bytom


Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: Archiwum UM Bytom/Grzegorz Goik


1000 Znaków do wykorzystania