<a href=Bytom w Birmingham" class="rimg" />Projektowanie urbanistyczne, włączanie imigrantów na rynek pracy czy zapotrzebowanie na działania kulturalne, były tematami wizyty studyjnej w Birmingham, w której brali udział przedstawiciele Bytomia.

O wyzwaniach związanych z rozwojem miast rozmawiali podczas wizyty także przedstawiciele: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Związku miast Polskich, Instytutu rozwoju Miast i Regionów, a także miast realizujących pilotaże rewitalizacji oraz Modelową Rewitalizację Miast. (przypomnijmy, działania te finansowane były przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w latach 2016 - 2018, pieniądze pochodziły z UE)

Polska delegacja miała okazję zapoznać się jak ze społecznymi i gospodarczymi problemami radzą sobie brytyjskie miasta. Rozmawiano m.in. o programie angażowania mieszkańców w projektowanie zmian w osiedlach mieszkaniowych, rozbudowie osiedli i inwestycjach realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym. W trakcie warsztatów poruszano też kwestie związane z włączeniem imigrantów na rynek pracy, ochroną dziedzictwa kulturowego i potrzebami mieszkaniowymi. 

Spotkaniom towarzyszyły spacery szkoleniowe zorganizowane we współpracy z Birmingham City Council i Birmingham Library.

Organizowana przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów wizyta była jednym z działań w projekcie „Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrzmiejskim”, który ma na celu opracowanie założeń systemu monitorowania strategii rozwoju lokalnego.

Galeria zdjęć:Autor: Iwona Wronka
Zdjęcia: IRMiR