Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Młodzieżowa Rada Miejska wybranaMłodzi ludzie z Bytomia wybrali 19 przedstawicieli, którzy będą reprezentować ich w Młodzieżowej Radzie Miejskiej. Wybory odbywały się w szkołach 30 i 31 października, a młodzieżowymi radnymi zostali:

Patryk Wojtkowiak, Marek Tylikowski (ILO), Wojciech Rzeszutek, Adam Proba (IV LO), Anastasia Nykolenko, Kasper Szulkin (II LO), Weronika Pieczyńska (ZSO nr 5), Nicole Jabłońska, Gabriela Gadzińska (PSB), Filip Muras, Bartosz Sosna (ZSM-E), Maja Grzybowska, Klaudia Wujcik (ZSGH), Daniel Węgorek, Maria Magierska (ZST), Jakub Filipiak, Wojciech Sieradzki (T nr 4), Paulina Majak i Dominika Maks (ZSA-EiO).

Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej trwa 2 lata. Pierwsze posiedzenie powinno być zwołane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej najpóźniej do 30 listopada. Choć podejmowane przez młodych ludzi uchwały mają charakter opiniodawczy, to sesje rady nie różnią się od sesji dorosłych. Bycie młodzieżowym radnym to m.in. okazja, bo nabrać doświadczeń przed ewentualnym startem w wyborach samorządowych.

Młodzieżowa Rada Miejska decyzją Rady Miejskiej w Bytomiu została powołana we wrześniu br.  Bezpośrednim impulsem, do tego być dać głos młodym bytomianom, była chęć zaangażowania ich w sprawy miejskie. Młodzi radni nie tylko mogą działać na rzecz rozwijania siebie, ale także na rzecz rozwiązywania problemów gminy.Autor: Iwona Wronka
Zdjęcia: UM w Bytomiu