Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Główny Inspektorat Sanitarny w Polsce co pewien czas wydaje zalecenia dla osób podróżujących lub mających kontakt z osobami podróżującymi z krajów o zwiększonym ryzyku zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W samych Włoszech pojawiły się ogniska chorobowe, które spowodowały, że na dzień dzisiejszy jest już zarażonych ponad 300 osób i ta liczba będzie rosnąć.

Osoby pracujące za granicą, podróżujące do północnych Włoszech, Chin lub Korei Południowej muszą przedsięwziąć specjalne środki ostrożności, aby uniknąć zachorowania.

Dla osób podróżujących do wymienionych powyżej krajów Główny Inspektorat Sanitarny opublikował kilka ważnych zaleceń dotyczących koronawirusa COVID-19. Można w nim przeczytać między innymi o tym, aby unikać miejsc publicznych i tych szczególnie zatłoczonych. Mowa jest też o tym, aby bezwzględnie unikać bliskiego kontaktu z osobami chorymi, zachowanie bezpiecznej odległości 1 metra jest więc całkowitym minimum. Już niedługo dostępny będzie test na koronawirusa w Krakowie i innych miastach.

Najważniejsze środki ostrożności w podróży

Należy również unikać kontaktu ze zwierzętami oraz nie przebywać w miejscach w których znajdują się żywe lub martwe ptaki oraz zwierzęta, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc takich jak rynki miast lub lokalne targi. Konieczne jest też stosowanie restrykcyjnych zasad higieny, a więc podstawową kwestią jest dokładne mycie rąk wodą z mydłem. W przypadku braku dostępu do wody lub mydła zalecane jest dezynfekcja rąk za pomocą środków opartych na bazie alkoholu.

Patrząc na ostatnie koronawirus wiadomości należy zwrócić uwagę na osoby, które powracają z krajów w których stwierdzono duże ogniska zarażeń. Konieczna jest obserwacja przynajmniej przez 14 dni pod względem pojawienia się pierwszych symptomów takich jak podwyższona temperatura, a później wysoka gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem. W przypadku stwierdzenia tego typu objawów, które pojawią się do 2 tygodni po powrocie, należy niezwłocznie poinformować stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala. W takim miejscu każdemu pacjentowi zostanie przypisany odpowiedni tryb postępowania medycznego.

Zalecenia odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 dla osób podróżujących