ZBM - TBS Sp. z o.o. - jedna spółka zamiast dwóchOptymalizacja kosztów zewnętrznych, szybszy kontakt z mieszkańcami, inwestycje w budownictwo społeczne i czynszowe - to główne założenia połączenia dwóch miejskich spółek Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Zakładu Budynków Miejskich.

Przypomnijmy, połączenie spółek wynika z zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, która stoi na stanowisku, że ZBM nie realizuje zadań własnych gminy, jest bowiem jedynie zarządcą nieruchomości, a takiej działalności, czysto komercyjnej, miasto prowadzić nie powinno.

Na połączenie ZBM i TBS wcześniej zgodzili się radni, podejmując uchwałę w tej sprawie w maju 2019 roku. Natomiast 26 marca 2020 roku prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, podczas zgromadzenia wspólników, przy udziale rad nadzorczych i zarządów obu spółek, podpisał uchwałę w sprawie ich połączenia.

Według założeń, dzięki takiemu ruchowi mają powstać oszczędności i zwiększenie mieszkaniowego potencjału inwestycyjnego.

Chcielibyśmy m.in. zoptymalizować koszty związane z obsługą zewnętrzną - mówi Dawid Orpych, członek zarządu spółki. Możemy kupować dla wspólnot na przykład usługi remontowe czy porządkowe. Dysponując tak dużą liczbą budynków, można wynegocjować korzystne ceny. Zależy nam również na stosowaniu nowoczesnych rozwiązań w częściach wspólnych budynków -  montażu paneli solarnych czy zbiorników na deszczówkę, którą można wykorzystywać przy pielęgnacji.

Dawid Orpych podkreśla również, że realizując projekty w budynkach wspólnot znajdujących się w podobszarach rewitalizacji, dla których ZBM jest liderem, nowy zarząd będzie starał się pozyskiwać środki zewnętrzne na ten cel (np. min. WFOŚ), nie tylko te z Obszaru Strategicznej Interwencji.

Po połączeniu dwóch spółek w jedną, ma również zmienić się sposób komunikacji z mieszkańcami. Ma być profesjonalna, dostępna z urządzeń mobilnych, ułatwiać kontakt z administracją czy zgłaszanie usterek. Zarząd nowej miejskiej spółki planuje też inwestować w budownictwo społeczne i czynszowe. Chce mieć również w swojej ofercie mieszkaniami na sprzedaż w standardzie deweloperskim.

Jedną z przesłanek przemawiających za połączeniem spółek jest również wycena akcji Polonii Bytom, które posiada Zakład Budynków Miejskich. Pakiet akcji o wartości nominalnej ponad 5 mln zł, został wyceniony przez biegłego rewidenta na 0 zł. Wielkość straty niosłaby za sobą konieczność likwidacji firmy.

Pracownicy TBS, którzy dotąd urzędowali przy Rynku 20, po zakończeniu procesu połączenia spółek zajmą wolne pomieszczenia w siedzibie Zakładu Budynków Miejskich przy ul. Kolejowej 2.

Nowa spółka miejska będzie nazywać się ZBM – TBS Sp. z o.o. Przejmie wszystkie prawa i obowiązki połączonych spółek.

Tekst: Iwona Wronka

Galeria zdjęć:Autor: Biuro Prasowe UM w Bytomiu
Zdjęcia: Archiwum UM Bytom/Hubert Klimek