Ograniczenie kontaktów i unikanie skupisk ludzkich to jedna z podstawowych zasad w walce z epidemią. Niestety zdarzają się przypadki osób, które świadomie te zasady łamią. Jedna z takich sytuacji miała miejsce wczoraj w samo popołudnie w centrum miasta.

Zakazy związane z przemieszczaniem się w miejscach publicznych muszą być respektowane. I to nie ulega wątpliwości. Jednak wciąż zdarzają się sytuacje, które narażają nas wszystkich na ryzyko zakażenia. Policjanci z patrolu interwencyjnego Komisariatu Policji III w Bytomiu każdego dnia wielokrotnie sprawdzają miejsca, dotychczas chętnie i tłumnie odwiedzane przez mieszkańców miasta. Pomimo tego, że zabronione jest m.in. swobodnie przemieszczanie się poza celami bytowymi, zdrowotnymi czy zawodowymi wczoraj mundurowi zauważyli 61-latka, który… spożywał alkohol na ulicy. Mundurowi podjęli interwencję wobec mieszkańca Bytomia. Jednak na nic zdały się tłumaczenia stróży prawa. Mężczyzna lekceważył powagę sytuacji i twierdził, że niczego złego nie robi. Konieczne stało się sięgnięcie po bloczek mandatowy. Nieodpowiedzialny bytomianin za niestosowanie się do przepisów prawa został ukarany dwoma mandatami karnymi. Ponownie przestrzegamy, że w trosce o zdrowie mieszkańców naszego miasta będziemy stanowczo egzekwować obowiązujące przepisy.

Przypominamy o ograniczeniach w przemieszczaniu się. Ograniczenie to dotyczy przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych. Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.

Przemieszczać się możesz w przypadku:

- dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),

- wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),

- załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi),

- wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.