Rezerwy strategiczne dla bytomskich domów pomocy społecznejŚrodki ochrony indywidualnej i płyny dezynfekujące trafią do pięciu bytomskich domów pomocy społecznej w ramach dystrybuowanych przez Agencję Rezerw Materiałowych rezerw strategicznych.
 
Rezerwy strategiczne są udostępniane nieodpłatnie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej. Bytomskie ośrodki otrzymają maski chirurgiczne trójwarstwowe oraz płyn do dezynfekcji rąk.

Autor: AK