Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Za sprawą ograniczonych możliwości prowadzenia bezpośrednich spotkań z młodzieżą z powodu epidemii bytomskie policjantki przeniosły się do sieci. Wirtualna prelekcja z uczniami ze szkoły podstawowej nr 43 w Bytomiu odbyła się dzisiaj. Tematem była odpowiedzialność karna nieletnich.

Praca profilaktyczna to jeden z ustawowych obowiązków Policji. Mundurowi, realizując swoje codzienne obowiązki, przeprowadzają m.in. liczne spotkania w szkołach. Mają one na celu rozpowszechnianie, utrwalanie i zdobywanie wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Tak było przed epidemią koronawirusa. Obecnie jednak sytuacja epidemiologiczna spowodowała wykluczenie bezpośrednich spotkać z bytomskimi dziećmi. Młodzież swój obowiązek szkolny realizuje poprzez naukę w trybie online. Aby mieć kontakt z młodzieżą, bytomskie policjantki zamieniły prelekcje na spotkania wirtualne. Takie właśnie spotkania online odbyły się dzisiaj z uczniami szkoły podstawowej nr 43 w Bytomiu. W czasie prelekcji mundurowe rozmawiały z uczniami i przekazały informacje dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich za popełnione przez nich czyny oraz przejawy demoralizacji. Poruszyły również temat cyberprzestępczości, gdzie zwróciły uwagę na sytuacje, w których młodzi ludzie padają ofiarą przestępców wykorzystujących internet.

  • wizerunek policjantki
  • wizerunek policjantki