Ruszył innowacyjny projekt „Kręgi Wsparcia - Przyszłość Zaczyna się Dziś”, którego celem jest wypracowanie środowiskowego systemu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W tym roku w projekcie, którego liderem jest Stowarzyszenia BORIS, biorą udział trzy Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - bytomskie, tarnowskie, zgierskie oraz Zarząd Główny PSONI. - Do udziału w projekcie zgłosiło się sporo miast, wybrano trzy z nich, które uzyskały najwięcej punktów. Jesteśmy pierwszym i jedynym miastem województwa śląskiego, które uczestniczy w tym programie - mówi Anna Dziąsko, Przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Bytomiu.

Sieć przyjaznych ludzi

Celem projektu jest wypracowanie środowiskowego systemu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na czas, kiedy pozostaną lub już żyją bez rodziców/opiekunów poprzez stworzenie wokół nich społecznej sieci przyjaznych ludzi - Kręgów Wsparcia. To ma być szansa dla rodzin, które zastanawiają się nad zabezpieczeniem przyszłości swojego dziecka, aby zostało w środowisku lokalnym a nie trafiło do Domu Pomocy Społecznej. Środowiskowy system wsparcia ma również pomóc w zaplanowaniu, pod okiem specjalistów, zabezpieczenia mieszkaniowego i finansowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. - Jesteśmy na etapie szkolenia naszych pracowników, wytypowaliśmy również sześć osób z niepełnosprawnością intelektualną, które wezmą udział w projekcie. Są to osoby, które posiadają pewną samodzielność i rokują dobrze na przyszłość. Ten projekt ma przygotować ich do samodzielnego życia ze wsparciem. W programie weźmie także udział, jako wolny słuchacz, jedna z mam, której córka, również z niepełnosprawnością intelektualną, prawdopodobnie przystąpi do projektu w przyszłości - przyznaje Anna Dziąsko.

Kręgi Wsparcia

Na wzór Kanady

Inspiracja pochodzi od kanadyjskiej organizacji PLAN (plan.ca), w której wypracowano wsparcie środowiskowe dla rodzin. PLAN działa równolegle w dwóch perspektywach: długofalowej - zabezpieczenie na przyszłość oraz udane życie tu i teraz, dążenie do polepszenia jakości życia i samodzielności osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W Polsce model „Bezpieczna przyszłość”, w oparciu o Kręgi Wsparcia, jest już realizowany od dwóch lat w ośmiu społecznościach w Polsce, między innymi w Gdańsku i Suwałkach. Uczestnicy projektu biorą udział w spotkaniach, warsztatach, stają się bardzo otwarci, korzystają z różnych form aktywności, przygotowywani są do samodzielnego życia przy wsparciu. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzice, opiekunowie współpracują także z prawnikami, psychologami.

Planowanie i nadzieja

Projekt zakłada, że wstępem do udanego życia osoby z niepełnosprawnością intelektualną jest planowanie skoncentrowane na osobie, które ma wyzwalać nadzieję. Systemowa zmiana w społeczności lokalnej ma sprawić, aby każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną czuła się pełnoprawnym członkiem swojego środowiska. Wszystkie działania są skoncentrowane na tym, aby osiągnąć pozytywną zmianę, która bazuje na potencjałach, zainteresowaniach i mocnych stronach osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zmiana ta pozwala podjąć małe i duże kroki. - Kręgi Wsparcia to bardzo dobry projekt, który w Kanadzie działa już od lat. Dzięki niemu dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczą się samodyscypliny, nabywają nowych umiejętności. To wymaga wielkiej pracy, ale jest ona bardzo owocna - dodaje Dziąsko.

Kręgi wsparcia

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund - National) i jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 oraz jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.

Więcej informacji na www.kregiwsparcia.pl