Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Radni Rady Miejskiej podjęli na wniosek prezydenta Mariusza Wołosza uchwałę o przekazaniu 640 tys. zł na modernizację budynku klubowego Szombierek Bytom. To dodatkowe środki, w ramach których Ośrodek Sportu i Rekreacji jeszcze w 2021 roku zamierza dokończyć remont wszystkich pomieszczeń w piwnicy na parterze i piętrze obiektu - w tym łazienek i sanitariatów.

Są dodatkowe środki na modernizację budynku klubowego Szombierek Bytom

- Remont budynku klubowego został już częściowo wykonany w 2020 roku dzięki pozyskanym przez nasze miasto środkom z Unii Europejskiej i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Teraz chcemy dokończyć modernizację obiektu, dlatego zdecydowaliśmy się przekazać z budżetu miasta 640 tys. zł - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. - Warto podkreślić, że modernizacja istniejącej infrastruktury jest tak samo ważna, jak budowa nowej. Wiele obiektów wymaga naprawy oraz remontów, dlatego sukcesywnie będziemy starać się poprawiać standard i funkcjonalność miejskich obiektów sportowych - podkreśla Mariusz Wołosz.

Co zostało już zrobione w budynku klubowym Szombierek Bytom?

Przypomnijmy, że w 2020 roku w ramach inwestycji związanej z termomodernizacją budynku socjalno-administracyjnego wykonano już: wymianę instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, remont podestów i schodów wejściowych, wymianę drzwi i okien w budynku, a także pokryto elewację zewnętrzną budynku tynkiem cienkowarstwowym w kolorze zielono-szarym. Ponadto wymieniono również instalację elektryczną oraz przeprowadzono częściowy remont pomieszczeń sanitarnych i natrysków.

Inwestycja, którą zrealizowano już w budynku klubowym Szombierek Bytom przy ul. Frycza-Modrzewskiego była możliwa dzięki pozyskaniu przez nasze miasto środków z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Unii Europejskiej, a jej koszty wyniosły około 600 tys. zł.

Są dodatkowe środki na modernizację budynku klubowego Szombierek Bytom

Co zostanie zrobione w 2021 roku?

Remont pomieszczeń piwnicy, na parterze i piętrze obejmujący m.in.: wykonanie prac rozbiórkowych, uzupełnienie tynków, przetarcie stropów i ścian, wykucie i obsadzenie nowej stolarki drzwiowej, zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, z płyt paździerzowych i cementowych oraz wykonanie posadzek z płytek i licowanie ścian płytkami /łazienki i toalety/, płytek na podłogach /we wszystkich pomieszczeniach i korytarzach/, a także prace malarskie to tylko część prac, jakie zostaną jeszcze w tym roku zrealizowane w budynku klubowym w Szombierkach. Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje również w ramach tej inwestycji: demontaż starych i wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, a także demontaż baterii, umywalek, pryszniców, ustępów oraz zamontowanie nowych baterii, pryszniców, umywalek i misek ustępowych.

Prace są planowane jeszcze w tym roku, jednak ich rozpoczęcie jest uzależnione od wyników postępowania przetargowego, które będzie prowadził Ośrodek Sportu i Rekreacji.