Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

TSUE odpowiedział na 5 pytań prejudycjalnych Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wyrok Trybunału potwierdza dotychczasową linię orzeczniczą w sprawach konsumenckich. Trybunał uznał, że to sądy krajowe odpowiadają za prawidłowe ustalenie stanu faktycznego oraz zastosowanie prawa krajowego.

Rozstrzygnięcie TSUE dotyczy pięciu pytań prejudycjalnych Sądu Okręgowego w Gdańsku, który w grudniu 2019 r. złożył do Trybunału Sprawiedliwości wniosek o wydanie orzeczenia w związku z jedną z prowadzonych spraw - C-19/20 Bank BPH.

Więcej na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów