W tym szczególnym, dla wszystkich Polaków, dniu przedstawiciele władz miasta w imieniu swoim i wszystkich bytomian złożyli kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi walkę o niepodległą Polskę.

W dniu 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja okazjonalne wieńce władze miasta złożyły w dwóch miejscach, pod pomnikiem Wolności przy ul. Piłsudskiego oraz pod pomnikiem ofiar terroru komunistycznego zlokalizowanym na zieleńcu przed budynkiem Urzędu Miejskiego.

3. Maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza konstytucja nowożytna w Europie, a druga, po amerykańskiej, na świecie. Dla naszego kraju, otoczonego z trzech stron przez zaborców: Rosję, Prusy i Austrię, była to z jedna z ostatnich prób ratowania kraju. Polska próbowała ratować swoją niepodległość i suwerenność. Niestety, wobec miażdżącej przewagi zaborców cztery lata później - w 1795 roku - została na 123 lata wymazana z mapy Europy.­