Andrzej Czerwiński w PCK działał od 1970 roku, pełnił funkcję prezesa, wiceprezesa i dyrektora Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK. Był również założycielem i prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Oskard” przy byłej kopalni „Szombierki”, który w roku 2018 obchodził jubileusz 45 - lecia oraz współzałożycielem czterech Klubów Honorowych Dawców Krwi w Bytomiu.

Zmarł Andrzej Czerwiński - wieloletni działacz Polskiego Czerwonego Krzyża

Przez wiele lat poświęcał się młodzieży szkolnej w udzielaniu pierwszej pomocy przed medycznej, organizował akcje honorowego oddawania krwi i pomocy osobom potrzebującym, jak również propagował wśród młodzieży szkolnej zdrowy tryb życia. Andrzej Czerwiński organizował również „Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu”, i „Mały Ratownik”, a także był pomysłodawcą i współorganizatorem akcji masowego honorowego krwiodawstwa tzw. „Bytomskiej Wampiriady”.

W 2019 roku Andrzej Czerwiński został laureatem nagrody Anioł Wolontariatu.