Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

W tym tygodniu odbyły się spotkania Komitetu rewitalizacji oraz Zespołu ds. wdrażania projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, które poświęcone były realizowanym i planowanym projektom rewitalizacyjnym w naszym mieście.

Nowa strategia

W poniedziałek, 21 czerwca, w Urzędzie Miejskim w Bytomiu odbyło się VI Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Bytomia II kadencji. W posiedzeniu wziął również udział zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. Spotkanie poświęcone było m.in. projektom uchwał w sprawie przystąpienia do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom2020+. Zmiany dotyczą m.in. możliwości wprowadzenia zmian w GPR częściej niż raz w roku oraz zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu rewitalizacji Bytomia. Podczas sesji lipcowej projekt uchwały trafi pod obrady Rady Miejskiej w Bytomiu. Omówiono również prace konsultacyjne dotyczące nowej strategii rozwoju miasta. W ramach przygotowania Strategii prowadzone były już warsztaty ogólne, a są realizowane warsztaty sektorowe - gospodarcze, środowiskowe, społeczne.

spotkanie

Pierwsze spotkanie po przerwie

We wtorek, 22 czerwca, w sali konferencyjnej na Lodowisku im. Braci Nikodemowiczów odbyło się spotkanie Zespołu ds. wdrażania projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+. Było to pierwsze spotkanie po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. Zadaniem powołanego przez Prezydenta Mariusza Wołosza zespołu jest koordynacja przygotowania i wdrożenia projektów wynikających z GPR, dofinansowanych ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2021. Podczas dzisiejszej debaty dyskutowano o stanie realizacji poszczególnych projektów, m. in. rewitalizacji okolic Dworcowej i Rynku, okolic ulicy Mickiewicza, Kolonii Robotniczej czy kwartału ulic Katowicka, Głęboka i Matejki.