Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Na bytomskim Wydziale Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych odbyła się dziś /6 października/ inauguracja roku akademickiego 2021-2022. W uroczystości wzięła udział rektor prof. dr hab. Dorota Segda, dziekan WTT Monika Jakowczuk, prodziekan Anna Piotrowska oraz zastępca prezydenta Adam Fras.

Rektor Dorota Segda podczas immatrykulacji studentki I roku

Podczas dzisiejszej uroczystości w poczet studentów, którzy będą szlifować taneczno- aktorskie rzemiosło przyjęto 20 studentek i studentów. Łącznie na wszystkich rocznikach bytomskiego wydziału kształci się 91 osób.

Podczas 4,5 letnich studiów stacjonarnych rozwijają swoją świadomość ciała i wyobraźnię przestrzenno-ruchową. Studia na bytomskim wydziale AST, to nie tylko aktorstwo, taniec czy teoria sztuki, ale też filozofia, improwizacja, reżyseria i polska tradycja ludowa.

- Stanowicie niezwykle ważną cząstkę tego miasta. Widzę wasz błysk w oku i tę energię, z którą zaczynacie przygodę z bytomskim wydziałem, jestem poruszony i życzę wam, by ta energia nigdy w was nie wygasła - mówił Adam Fras, zastępca prezydenta Bytomia podczas dzisiejszej uroczystości w siedzibie uczelni przy Piłsudskiego.

Prof. Dorota Segda podkreślała dobrą współpracę miasta z uczelnią i to, jak ważny jest dobry klimat dla sztuki.

Magisterium z tańca

Wydział Teatru Tańca w Bytomiu jest najmłodszym wydziałem Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Początkowo - od roku akademickiego 2007/2008 - studia o specjalności „aktor teatru tańca” powołane zostały w ramach Wydziału Aktorskiego i prowadzone były w Krakowie. Po roku przekształciły się w odrębną jednostkę organizacyjną - Wydział Teatru Tańca z siedzibą w Bytomiu.