Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Niezagospodarowany dotąd skwer położony w Parku Amendy w Łagiewnikach dostanie drugie życie w ramach projektu realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Bytom wraz z 20 innymi gminami, bierze udział w Programie kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach. To przedsięwzięcie, w które aktywnie włączani są także mieszkańcy.

Skwer w Parku Amendy

- Rezultatem tego projektu będzie wykonanie tzw. małej realizacji, czyli zielonego zagospodarowania wybranego fragmentu przestrzeni. Zdecydowaliśmy się na teren w Parku Amendy - mówi Gabriela Kadłubek, z Działu Zieleni MZDiM.

To skrawek zieleni, około 622 m² otoczony chodnikiem z kostki brukowej, przy którym stoi kilka ławeczek. Teraz spotkać tam można nasadzenia róż, ale już wkrótce pojawią się tam wzbogacające istniejącą roślinność nasadzenia bylin, krzewów i kompaktowych drzew w stylu rabat angielskich. Znajdzie się też miejsce na łąkę kwietną.

- Zaplanowaliśmy też ustawienie tam donic z roślinami tworzącymi mini ogród sensoryczny. W działania na rzeczy poprawy parkowych przestrzeni będziemy zachęcać lokalne społeczności, a w projekt zaangażował się radny Krzysztof Gawenda - mówi Gabriela Kadłubek.

Dobre praktyki w zarządzaniu zielenią

W ramach projektu pracownicy Działu Zieleni MZDiM biorą udział w cyklu interdyscyplinarnych spotkań z liderami - trenerami oraz ekspertami IRMIR-u z zakresu dobrych praktyk związanych ze zintegrowanym i partycypacyjnym projektowaniem zieleni.

- Udział w tym projekcie to dla nas ciekawe doświadczenie, przestrzeń do dzielenia się wiedzą i podglądania rozwiązań stosowanych w innych miastach w zakresie zagospodarowania zieleni - mówi Gabriela Kadłubek.

Warto wspomnieć, że zielona inwestycja w Parku Amendy zostanie zrealizowana do końca kwietnia 2022 r. ze środków przekazanych przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Projekt “Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” organizowany jest przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów w partnerstwie z Klubem Myśli Strategicznej “Inicjatywy”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

logo  Instytutu Rozwoju Miast i Regionów