Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

W dniu 26 października 2021 r. rozpoczęte zostaną prace związane z przebudową ul. Nawrota w Bytomiu. W pierwszym zakresie robót, podzielonym na 2 etapy utrudnienia nastąpią na odcinku od ul. Woźniaka do ul. Kraszewskiego. W etapie 1 ruch pojazdów odbywać się będzie w śladzie dotychczasowego pasa ruchu, przy ograniczeniu prędkości do 30 km/h. W związku z realizacją przebudowy wyłączona z parkowania będzie północna strona ulicy. Realizacja robót w etapie 2 spowoduje przeniesie ruchu kołowego na północną stronę jezdni i kontynuację prac po stronie południowej . W drugim etapie robót również nie będzie możliwości utrzymania miejsc postojowych wzdłuż remontowanego odcinka ulicy.