Rewitalizacja, remonty chodników i placów zabaw, bezpieczeństwo w dzielnicy, kwestie utrzymania czystości były głównymi tematami, jakie w poniedziałek, 22 listopada poruszyli mieszkańcy Rozbarku podczas spotkania z prezydentem Mariuszem Wołoszem.

Inwestycje drogowe, poprawa bezpieczeństwa

Podczas spotkania w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym im. Gorczyckiego prezydent przedstawił informacje o inwestycjach drogowych oraz pracach na rzecz poprawy bezpieczeństwa, jakie miasto zrealizowało w Rozbarku w ciągu ostatniego roku. Prezydent poinformował m.in. o przebudowie ul. Musialika, wprowadzeniu strefy TEMPO 30 oraz ograniczeniu tonażu do 5t przy ul. Tuwima, Głowackiego, Prokopa i Chorzowskiej, modernizacji oświetlenia, naprawie powierzchni schodów prowadzących do Parku Mickiewicza oraz modernizacji przejść dla pieszych przy ul. Piłsudskiego za zjazdem z ul. Witczaka oraz ul. Witczaka przy wlocie do ul. Prusa.

Prezydent mówił również o inwestycjach drogowych, które są w trakcie realizacji, w tym m.in. o przebudowie konstrukcji nawierzchni wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chorzowskiej nad al. Jana Pawła II, która ma zakończyć się do połowy grudnia tego roku, remoncie kanału deszczowego przy al. Jana Pawła II, realizowanym do końca grudnia 2021 roku oraz dostosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników - pochylnia na ul. Chorzowskiej. Ostatnia ze wspomnianych inwestycji będzie realizowana do czerwca 2022 roku.

Planowane jest również w ramach Programu Kolej+ utworzenie jednego lub dwóch nowych przystanków: Bytom Os. Arki Bożka oraz Bytom Rozbark na modernizowanej linii kolejowej nr 131 łączącej Bytom z Katowicami.

b

Przestrzenie wypoczynku i rekreacji

Prezydent mówił również o zaplanowanych inwestycjach związanych ze stworzeniem przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2022 roku a obejmuje m.in. przy ul. Witczaka przygotowanie strefy z miejscami wypoczynku, relaksu i spotkań międzysąsiedzkich dla różnych grup wiekowych, w tym seniorów, przy ul. Kochanowskiego rozbudowę siłowni, utworzenie wybiegu dla psów, wykonanie ogrodzenia placu zabaw, przy ul. Staffa zagospodarowanie terenu zieleni oraz budowę infrastruktury oświetleniowej; remonty placów zabaw przy ul. Królowej Jadwigi/Reymonta, Siennej, Musialika, Alozjanów, Szynola, Siemanowickiej, Cichej i Placu Barbary.

Inwestycje w placówkach edukacyjnych

Podczas spotkania prezydent mówił także m.in. o termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 32, naprawie instalacji elektrycznej, dachu i kominów oraz remontu pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6, robotach hydraulicznych w Szkole Podstawowej nr 42 oraz planowanej inwestycji termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21.

Sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa

Omawiano również inwestycje planowane przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne. W 2022 roku realizowana będzie przebudowa kanalizacji deszczowej i infrastruktury drogowej w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej i placu Sobieskiego oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilara.

Rozwój bazy sportowej

Podczas spotkania z mieszkańcami prezydent mówił również o rozwoju bazy sportowej, w tym projekcie realizowanym z Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego „Rozbark - nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią na GKS Rozbark przy ul. Chorzowskiej”. W 2020 roku zrealizowano prace związane z naprawą trybuny stadionu GKS Rozbark. W ramach projektu powstaje pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. Z Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego zostanie także zrealizowany projekt modernizacji wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Arki Bożka 7-8, który zakłada m.in. uporządkowanie terenu wokół boiska, remont schodów, montaż betonowego stołu do tenisa stołowego a także dwóch stanowisk do gry w szachy. Natomiast od września w budynkach KWK „Rozbark” funkcjonuje Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych Skarpa Bytom. To największy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych obiektów wspinaczkowych w Europie.

Rewitalizacja, karty, oświetlenie

Sporo uwagi mieszkańcy poświęcili także rewitalizacji Rozbarku, w ramach której planowane są m.in. remonty budynków mieszkalnych, zagospodarowanie terenów i podwórek. Planowany termin zakończenia prac to kwiecień 2023 rok. W poniedziałek mieszkańcy pytali o wprowadzenie karty miejskiej, która umożliwi korzystanie z parkingów w Strefie Płatnego Parkowania - takie karty wkrótce zostaną wprowadzone. Poruszono kwestie związane z zamontowaniem oświetlenia i remontem ulicy Cichej - obecnie trwa projektowanie inwestycji. Mieszkańcy apelowali o utworzenie progu zwalniającego przy ul. Kochanowskiego oraz Tuwima 6a, przebudowę ronda przy ul. Kilara, uzupełnienie asfaltu na ul. Mickiewicza, stworzenie miejsc postojowych przy ul. Schenka, remont klatki schodowej przy ul. Siemianowickiej 13, utworzenie toalet publicznych oraz ogrodzenia wybiegów dla psów, utrzymanie czystości na drogach i chodnikach. Część dyskusji poświęcona była zwiększeniu bezpieczeństwa na ul. Prokopa oraz placu zabaw przy ul. Musialika, gdzie dochodzi do dewastacji.

Ponadto, mieszkańcy dopytywali o zniżki na wywóz śmieci dla właścicieli Karty Dużej Rodziny, kwestię dofinansowania remontów klatek schodowych na ul. Prusa 18 i Witczaka 93, zagospodarowanie terenu między ul. Głęboką, Katowicką, Chorzowską i Miarki, organizację dyżurów radnych, nowe nasadzenia przy ul. Czarneckiego i Orląt Lwowskich oraz apelowali o przejęcie przez miasto niszczejącej prywatnej kamienicy przy ul. Reymonta.

W spotkaniu prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza z mieszkańcami dzielnicy Rozbark wzięli udział również zastępcy prezydenta Michał Bieda, Waldemar Gawron i Adam Fras, radni Rady Miejskiej, a także przedstawiciele MZDiM, Bytomskich Mieszkań, Straży Miejskiej, Policji, Wydziału Inżynierii Środowiska i Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Zapraszamy na następne spotkanie, które odbędzie się w Śródmieściu, 13 grudnia o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 51 przy ul. Łużyckiej 12a.

Harmonogram najbliższych spotkań

  • 13 grudnia, godz. 16.00 - Śródmieście, Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Łużycka 12a.
  • 20 grudnia, godz. 16:00 - Sucha Góra, Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Korczaka 1.
  • 10 stycznia, godz. 16:00 - Miechowice, Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Reptowska 86

Harmonogram spotkań może ulec zmianie ze względu na rozwój sytuacji epidemicznej. Następne spotkania zaplanowane są na kolejne miesiące, będziemy o nich informować na bieżąco.