Zmieniło się miejsce przyjmowania wniosków, o jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy. Wnioski przyjmowane są teraz przy ul. Strzelców Bytomskich 16, na pierwszym piętrze w pokoju 102. Wnioski o świadczenia rodzinne będą przyjmowane w dotychczasowej lokalizacji - przy ul. Strzelców Bytomskich 21.

Prawo do skorzystania ze świadczeń finansowych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie mają obywatele Ukrainy, którzy legalnie wjechali na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy i posiadają nadany numer PESEL.

Зміна місця звернення за одноразовою виплатою громадянам України

Змінено місце прийому заяв на отримання одноразової допомоги громадянам України. Зараз приймаються заявки на вул. Strzelców Bytomskich 16, на першому поверсі, кімната 102. Заявки на сімейні пільги приймаються за поточним місцем - вул. Strzelców Bytomskich 21.

Громадяни України, які з 24 лютого 2022 року легально в’їхали на територію Польщі безпосередньо з території України та мають номер PESEL, мають право користуватися фінансовими пільгами, які виплачує Муніципальний центр допомоги сім’ї.