Jeżeli nie pełniłeś służby wojskowej, możesz odbyć przeszkolenie wojskowe i w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej. Wejście w życie ustawy o obronie Ojczyzny ma na celu nie tylko zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ale również stworzenie nowego rodzaju służby wojskowej - Dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, która podzielona jest na dwa etapy: podstawowy trwający do 28 dni i specjalistyczny, trwający do 11 miesięcy.

Zostań żołnierzem. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Wejście w życie ustawy o obronie Ojczyzny powołało do życia nowe instytucje rekrutacyjne: Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji z 15 zamiejscowymi ośrodkami w każdym województwie, jak również przekształciło Wojskowe Komendy Uzupełnień w Wojskowe Centra Rekrutacji. Tym samym WKU w Gliwicach została przekształcona w Wojskowe Centrum Rekrutacji, gdzie będzie odbywał się nabór do nowego rodzaju sił zbrojnych.

Jeśli więc spełniasz poniższe wymagania:

  • polskie obywatelstwo;
  • wiek minimum 18 lat;
  • niekaralność za przestępstwo umyślne;
  • zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
  • podstawowe wykształcenie;
  • nieposzlakowaną opinię

skontaktuj się z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 7 i wstąp do Dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Warto dodać, że osoba decydująca się na tę formę służby zyskuje wynagrodzenia na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł, pierwszeństwo w naborze do służby zawodowej, w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska, a czas odbywania dobrowolnej służby zasadniczej wliczany jest do okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa składa się z dwóch etapów:

  1. Szkolenie podstawowe - 28-dniowe. Jeśli ochotnik składał już przysięgę wojskową, ten etap go nie dotyczy.
  2. Szkolenie specjalistyczne połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej - trwające do 11 miesięcy.

Osoby zainteresowane Dobrowolną zasadniczą służbą wojskową zapraszamy do odwiedzenia strony wojsko-polskie.pl