Uprzejmie zawiadamiamy wszystkich czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu, że w dniach 28. 29, 30 grudnia 2022 r. wszelkie ewentualne płatności na rzecz MBP będą mogły być regulowane wyłącznie za pośrednictwem systemu BLIK lub przelewem na konto biblioteki. Niedogodności te nie wynikają z przyczyn leżących po naszej stronie. Począwszy od dnia 2 stycznia 2023 r. zostanie przywrócona możliwość regulowania płatności na dotychczasowych zasadach, czyli również gotówką.