W czwartek, 16 marca na Lodowisku im. Braci Nikodemowiczów odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Jak otworzyć kolej na mieszkańców?”. Przedstawiciele miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda, mówili m.in. o centrach przesiadkowych przy stacjach kolei metropolitalnej.

Podczas spotkania Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia, mówił min. o współpracy gmin w ramach Metropolii w kontekście punktów przesiadkowych. - Liczymy na współpracę z Metropolią w zakresie przystanków węzłowych, które są ujęte w projekcie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Bytom ma szansę na modelowe rozwiązanie połączenia kolei metropolitalnej przy nowych i remontowanych przystankach budowanych aktualnie przez PKP z komunikacją tramwajową i autobusową - zaznaczał Michał Bieda.

Zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda mówił m.in. o centrach przesiadkowych przy stacjach kolei metropolitalnej

Zakończyła się przebudowa linii kolejowej 132 do Gliwic. Pasażerowie mogą już korzystać z przejazdów na trasie Bytom - Gliwice. Niedługo wrócą połączenia linii 131. Ta przebudowa umożliwia zrewolucjonizowanie komunikacji publicznej w Bytomiu. - Budowa dworca przesiadkowego wraz z budową przystanków węzłowych Stroszek i Karb znacząco poprawi skomunikowanie największych dzielnic miasta i usprawni mieszkańcom dojazd do Katowic, Gliwic i lotniska w Pyrzowicach. Wspólnie z Metropolią pozyskaliśmy dotacje na budowę kilku nowych odcinków, z Bytomia do Rudy Śląskiej-Orzegowa. W ramach programu ”Kolej plus” staramy się pozyskać środki na nowe przystanki kolejowe w Bytomiu - dodał zastępca prezydenta Bytomia.

Spotkanie otworzył Grzegorz Kwitek, członek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Podczas panelu uczestnicy dyskutowali również m.in. o partycypacji społecznej i jej roli w procesach inwestycyjnych; projektach transportu miejskiego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko; Unijnym kontekście strategicznym Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz dostępności infrastruktury transportowej. W panelu wzięli udział Grzegorz Kwitek - członek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Małgorzata Kubiszewska - naczelniczka w Departamencie Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzata Perkuszewska - pełnomocniczka Ministra Infrastruktury ds. planów zrównoważonej mobilności miejskiej, Krzysztof Rodziewicz - dyrektor Departamentu Analiz Transportowych Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Bartosz Stępień - prezes Spółdzielni Socjalnej FADO, Wojciech Dinges - pełnomocnik zarządu GZM do spraw transportu szynowego, Marcin Domański - zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu GZM, Magdalena Jochemczyk - koordynatorka projektu oraz Mauricio Mejia Galvan - przedstawiciel Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Zastępca prezydenta Bytomia wziął udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu "Jak otworzyć kolej na mieszkańców?"