Pomagają Polakom mieszkającym za granicą wspierając nauczanie języka polskiego, propagując historię polski oraz dbając o prawa polskiej mniejszości narodowej. To tylko część działań, jakie podejmuje każdego dnia Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, które należy do jednej z najbardziej aktywnych w kraju i poza granicami Polski organizacji pozarządowych. W czwartek 16 marca z okazji XXX-lecia działalności członkowie Stowarzyszenia uhonorowali najbardziej zasłużone osoby, instytucje oraz organizacje, które wspierają Polonię i Polaków za granicą. Wśród nich był prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, ale również zastępca prezydenta Adam Fras, senator Halina Bieda oraz Stanisław Rosół, Anna Dziadek, Beata Hucz Pszon oraz Szkoła Podstawowa nr 51 w Bytomiu.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wyróżniło bytomian. Wśród nich był prezydent Bytomia Mariusz Wołosz

Bytom wspiera Polaków za granicą

W Bytomiu od wielu lat współpraca ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” układa się bardzo dobrze. Władze miasta, organizacje pozarządowe oraz bytomianie wspierają między innymi: akcję „Podaruj znicz na Kresy”, organizację spotkań z młodzieżą polonijną, organizację wystaw, projekty kulturalno-edukacyjne w miastach partnerskich na Ukrainie oraz świąteczną zbiórkę na Kresy.

Warto podkreślić, że od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, współpraca zwłaszcza z miastami partnerskimi Bytomia - Drohobyczem i Żytomierzem, a więc największym skupiskiem obywateli polskiego pochodzenia na Ukrainie, została jeszcze bardziej wzmożona. Wspierając nie tylko Polaków, ale również Ukraińców miasto wspólnie z mieszkańcami i Fundacją Petralana zakupiło karetkę dla Drohobycza, środki opatrunkowe i medykamenty. Do naszych miast partnerskich trafiły powerbanki i agregaty prądotwórcze, materiały budowlane do budowy ośrodka dla uchodźców, żywność, śpiwory, karimaty, środki czystości i inne niezbędne artykuły.

Od 30. lat wspierają Polaków za granicą

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” działa w naszym kraju od lutego 1990 roku, a jego głównym celem jest nie tylko wsparcie Polonii oraz Polaków za granicą, ale również organizacja wydarzeń w kraju i za granicą związanych z promocją języka, tradycji i kultury polskiej. Warto podkreślić, że jednym z głównych zadań jest także współpraca Stowarzyszenia z lokalnymi władzami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami w koordynacji pomocy na rzecz Polaków przebywających poza granicami naszego kraju. Szczególnie jest to widoczne w pomocy dla Polaków przebywających zza wschodnią granicą, repatriantów oraz naszych rodaków w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie organizuje również zjazdy Polonii i Polaków z zagranicy, Światowy Zjazd Młodzieży Polonijnej, Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie oraz liczne wydarzenia artystyczne oraz akcje charytatywne.