W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się dziś /26 maja/ inauguracyjne posiedzenie Regionalnej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego, podczas którego marszałek wręczył powołanie do rady zastępcy prezydenta Michałowi Biedzie.

Wiceprezydent Michał Bieda z aktem nadania

Podczas spotkania omówione zostały najważniejsze kwestie w zakresie sprawiedliwej transformacji naszego regionu oraz propozycje zmian legislacyjnych, usprawniających proces transformacji regionów górniczych proponowanych m.in. przez Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce oraz samorządy lokalne podregionów górniczych.

- Inauguracja Śląskiej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji będzie swego rodzaju ciałem opiniodawczym i stanie się pomocna w wytyczaniu kierunków i zamierzeń w ramach sprawiedliwej transformacji. Mamy w tej chwili sklasyfikowane 23 projekty skierowane do samorządów. I rozpoczynamy konkretne działania na rzecz naszej regionalnej ojczyzny - mówił marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Marszałek mówił także o kwestiach związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i efektach spotkań z przedstawicielami strony związkowej, czy o kolejnym spotkaniu z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Fransem Timmermansem.

- Krok po kroku wskazujemy te obszary, gdzie pieniądze z FST będą lokowane, a przypomnę jest to kwota 2,2 mld euro. Nasza transformacja musi być w pewnym sensie „sprytna”, aby móc stworzyć nowe gałęzie i nowe przestrzenie w przemyśle, którego wspólnym mianownikiem mają być technologie przyjazne środowisku naturalnemu - mówił marszałek.