Minęło 30 lat odkąd grupa rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną zapoczątkowała funkcjonowanie bytomskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które wspiera osoby z wyjątkowymi potrzebami. 16 listopada w Beceku odbyła się jubileuszowa gala, podczas której uhonorowane zostały osoby i instytucje wspierające działania organizacji.

PSONI powstało w październiku 1993 roku, a celem stowarzyszenia od lat jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jubileuszowe życzenia złożył bytomskiemu zarządowi prezydent Mariusz Wołosz oraz jego zastępca Adam Fras.

Tego dnia jubileuszowe dyplomy i statuetki trafiły do przyjaciół stowarzyszenia, którzy od lat wspierają je na różne sposoby. Dyplomem Honorowym oraz statuetką Kule Doskonałości, nagrodzony został Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, a nagrodę odebrał dyrektor PUP Jacek Kudzior. Jubileuszową statuetkę wykonaną przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej otrzymała Janina Krysta, założycielka bytomskiego koła.

Anna Dziąsko, prezeska PSONI Koło w Bytomiu

Wśród wyróżnionych osób znalazła się radna Joanna Stępień oraz jej kolega z rajcowskiej ławy Michał Misiaszek. Podziękowania otrzymały także senator Halina Bieda oraz instytucje i firmy współpracujące z bytomskim kołem PSONI m.in.: Urząd Miejski w Bytomiu, Instytut Zdrowia i Urody Sansey, Promed czy Petralana.

Okrągły jubileusz stowarzyszenia był także okazją do wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych medalami Fideliter et Constanter (Wiernie i Wytrwale), przyznawanymi przez Zarząd Główny PSONI.

Otrzymały go osoby, które szczególnie zasłużyły się w realizacji celów statutowych PSONI, przyczyniły się do wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną lub podejmowali działania mające poprawiające jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Medale odebrali: Witold Kostkowski, Beata Oczyńska, Jolanta Glińska, Bożena Pabich, Aldona Mstowska i Zuzanna Jędrzejczyk.

Galę uświetnił koncert wokalistki jazzowej Marty Król.