Małgorzata Sontag, Anna Trytka i Małgorzata Futrzyk zostały laureatkami IV Przeglądu Twórczości Nauczycieli Na marginesie". Wernisaż prac zgłoszonych do konkursu odbył się dziś w Miejskim Domu Kultury nr 1 w galerii Pod sztychem".

Do udziału w przeglądzie zaproszeni zostali nauczyciele ze Śląska. Ma on na celu promowanie nauczycielskiej twórczości plastycznej, wymiany doświadczeń i integracji środowiska pedagogicznego. Uczestnicy mogli zgłosić maksymalnie dwie prace z dziedziny sztuk plastycznych, rękodzieła lub fotografii. Wśród zgłoszonych pracy jury postanowiło uhonorować wygraną Małgorzatę Sontag, drugie miejsce zajęła Anna Trytka, a na najniższym miejscu podium uplasowała się Małgorzata Futrzyk. Wernisaż uświetniły występy muzyczne i wokalne uczestników zajęć pracowni MDK nr 1 pod kierunkiem Mateusza Podulki i Patrycji Cisło.