Konsultacje ws. Europejskiej Stolicy Kultury w Bytomiu – zapraszamy!
Zaproszenie na spotkania konsultacyjne dotyczące kandydatury Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na Europejską Stolicę Kultury 2029
  1. Spotkanie otwarte – 16 kwietnia, lokal przy pl. Sobieskiego 3 w Bytomiu, godziny 17.00-19.00.
  2. Warsztaty z wymogiem zapisów – 17 kwietnia, ten sam adres, ograniczona liczba miejsc.
  3. Poruszenie tematów potencjałów i wyzwań GZM w kontekście kulturalnym.
  4. Możliwość aktywnego uczestnictwa mieszkańców i przedstawicieli trzeciego sektoru.

W nadchodzących dniach mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będą mieli wyjątkową okazję, aby wziąć udział w spotkaniach, które mogą zdecydować o przyszłości regionu jako Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Obydwa spotkania odbędą się w Bytomiu, w przytulnym lokalu przy placu Sobieskiego 3.

Pierwsze ze spotkań, zaplanowane na 16 kwietnia, będzie miało charakter otwarty. Uczestnicy spotkania będą mogli dowiedzieć się, jak aktywnie włączyć się w proces aplikacyjny oraz podzielić swoimi przemyśleniami na temat tego, co przyszłość może przynieść dla GZM jako kulturalnego centrum. To doskonała okazja, aby mieszkańcy wyrazili swoje opinie i pomysły, które mogą wpłynąć na dalsze losy aplikacji.

Natomiast spotkanie drugie, które odbędzie się dzień później, 17 kwietnia, przeznaczone jest dla osób, które chciałyby pogłębić swoje zaangażowanie. Ze względu na warsztatowy charakter spotkania, liczba miejsc jest ograniczona i obowiązują zapisy. Uczestnicy będą mieli okazję do szczegółowej dyskusji nad strategicznymi kierunkami rozwoju kulturalnego GZM, co jest kluczowe dla skutecznego ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Oba spotkania są otwarte dla mieszkańców metropolii, jak również dla przedstawicieli instytucji kulturalnych i organizacji społecznych. To unikalna szansa, by mieszkańcy mogli bezpośrednio wpłynąć na kształtowanie się kulturalnej przyszłości ich regionu. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i wykorzystania tej platformy do wyrażenia swojego głosu w ważnej dla całego regionu sprawie.


Opierając się na: UM Bytom