Bytomskie rurociągi przy hałdzie zabezpieczone – WIOŚ bez zastrzeżeń
W rejonie hałdy graniczącej z Bytomiem i Radzionkowem zabezpieczono infrastrukturę rurociągową. Dzięki skrupulatnym działaniom lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego oraz nadzoru budowlanego, teren ten nie stanowi już zagrożenia dla środowiska ani infrastruktury.
  1. W 2023 roku przeprowadzono kompleksowe prace zabezpieczające rurociągi tłoczne DN 630.
  2. Inspekcja WIOŚ potwierdziła prawidłowość wykonania prac oraz zastosowanie odpowiednich materiałów.
  3. Prace zabezpieczające miały na celu eliminację reakcji utleniania substancji węglowej, co zredukowało ryzyko awarii rurociągów.
  4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał nakaz zabezpieczenia rurociągów, co zainicjowało działania prewencyjne.

Na początku tego roku mieszkańcy naszej okolicy mogli obserwować intensywne prace wokół hałdy, która przez lata niepokoiła ekologów i inżynierów. Dzięki inicjatywie Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, które podjęło się zabezpieczenia rurociągów przebiegających przez ten teren, udało się skutecznie zabezpieczyć to newralgiczne miejsce.

„Zapożarowana hałda zagrażała bezpośrednio dwóm rurociągom tłocznym DN 630, którymi transportowane są ścieki. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał nakaz ich zabezpieczenia, dlatego zleciliśmy wykonanie ekranów izolujących rurociągi. Dzięki tym pracom, udało się doprowadzić do zaniku reakcji utleniania substancji węglowej zawartej w odpadach powęglowych, a tym samym usunąć ryzyko rozszczelnienia rurociągu,” wyjaśnia Marek Stajndor, wiceprezes zarządu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Bezpieczeństwo infrastruktury potwierdzone przez WIOŚ

W wyniku przeprowadzonej kontroli, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie znalazł żadnych nieprawidłowości. „Wykonane prace w zakresie doraźnego zabezpieczenia rurociągów tłocznych przebiegających przez teren zapożarowanej hałdy w Bytomiu zostały przeprowadzone prawidłowo. Do prac nie wykorzystano odpadów, lecz materiały stanowiące produkty uboczne. Stan formalnoprawny zastosowanych materiałów nie budzi wątpliwości oraz zastrzeżeń,” czytamy w protokole kontrolnym.

Mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie, wiedząc, że zarówno infrastruktura, jak i środowisko naturalne są skutecznie chronione przed potencjalnymi zagrożeniami. Działania te stanowią ważny krok w kierunku zapewnienia długoterminowej stabilności i bezpieczeństwa dla naszej społeczności.


Na podstawie: UM Bytom