Młodzi bytomianie zmierzą się w finale wojewódzkim Turnieju Wiedzy Pożarniczej
W naszym mieście odbył się finał miejskich eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, w którym uczestniczyło 39 uczniów reprezentujących sześć lokalnych szkół. Wydarzenie to, nie tylko podkreśliło znaczenie wiedzy pożarniczej wśród młodzieży, ale również wyłoniło reprezentantów, którzy będą nasze miasto reprezentować w finale wojewódzkim. To wyjątkowa okazja, aby podkreślić, jak ważne jest, by już od najmłodszych lat kształcić świadomość z zakresu bezpieczeństwa.
  1. 39 uczniów z sześciu szkół wzięło udział w konkursie.
  2. Turniej testował wiedzę z bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy.
  3. Uczniowie SP nr 38 i nr 4 oraz ZST będą reprezentować miasto w finale wojewódzkim.
  4. Organizatorami byli lokalni strażacy oraz urząd miejski.

Turniej Wiedzy Pożarniczej to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim doskonała okazja do edukacji. Zadania, przed którymi stanęli uczestnicy, obejmowały szereg pytań z zakresu bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Konkurs pozwolił nie tylko na sprawdzenie wiedzy teoretycznej, ale również na zwrócenie uwagi na praktyczne aspekty bezpiecznego życia.

W finale wojewódzkim nasze miasto będą reprezentować uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą i umiejętnościami. Są to zwycięzcy z Szkoły Podstawowej nr 38 i nr 4, jak również uczeń Zespołu Szkół Technicznych. Ich sukces to nie tylko dowód indywidualnych umiejętności, ale również efekt pracy nauczycieli i metod edukacji stosowanych w tych placówkach.

Warto podkreślić, że turniej uświetnili swoją obecnością ważni goście, w tym prezydent miasta oraz przedstawiciele straży pożarnej i lokalnych władz. Ich wsparcie dla inicjatyw edukacyjnych takich jak ten turniej jest nieocenione. Nagrody dla laureatów wręczali m.in. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej oraz prezes miejscowego Związku OSP RP.

Laureaci konkursu

Zaszczytne miejsca w konkursie zajęli:

  1. W kategorii szkół podstawowych klasy I-IV: Stanisław Pucher (SP nr 38) i Tymoteusz Niejodek (SP nr 4).
  2. W kategorii szkół podstawowych klasy V-VIII: Marcelina Majchrzak (SP nr 4) i Natalia Nowakowska (SP nr 4).
  3. W kategorii szkół ponadpodstawowych: Noah Wycisk (ZST) oraz Amelia Zok (II LO).

Organizacja takiego wydarzenia jest możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji, w tym Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ich współpraca z Urzędem Miejskim podkreśla, jak ważne jest wspólne działanie na rzecz bezpieczeństwa i edukacji młodzieży.

Celem turnieju, oprócz rywalizacji, jest przede wszystkim popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie pożarowym, zasadach postępowania w przypadku pożaru oraz innych zagrożeń. To ważne, aby już od najmłodszych lat kształtować świadomość odpowiedzialności i umiejętności, które mogą uratować życie.


Źródło: UM Bytom