UM Bytom: Szombierki z nowym, ekologicznym placem zabaw na ul. Zakątek
W sercu Szombierek rodzi się nowe miejsce pełne dziecięcego śmiechu i radosnej zabawy. Już niedługo, przy ulicy Zakątek, powstanie naturalny plac zabaw, który stanie się oazą radości dla najmłodszych mieszkańców. Inicjatywa ta, będąca owocem współpracy lokalnej społeczności z firmą InPost, przyniesie odnowę i zieleń do naszego miasta.
  1. Demontaż starych urządzeń zabawowych zakończy się 12 kwietnia.
  2. Nowy plac zabaw zostanie wyposażony w urządzenia z naturalnych materiałów.
  3. Projekt współfinansowany przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz InPost w ramach programu „Green City”.
  4. Otwarcie placu zaplanowano na połowę maja.

Transformacja placu zabaw przy ul. Zakątek w Szombierkach jest już w toku. Stare, zużyte urządzenia zabawowe ustępują miejsca nowym, ekologicznym konstrukcjom, które mają zachęcać do aktywności fizycznej i zabawy na łonie natury. Zmiany te są częścią większego planu, mającego na celu nie tylko dostarczenie nowej przestrzeni do zabawy, ale i promowanie idei zrównoważonego rozwoju.

Mariola Mnich z działu komunalnego Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów podkreśla, że Do piątku, 12 kwietnia potrwa demontaż wszystkich istniejących urządzeń zabawowych oraz małej architektury wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Nowy plac zabaw ma być gotowy w połowie maja. To oznacza, że dzieci i ich rodzice mogą spodziewać się szybkiej realizacji projektu.

Planowany plac zabaw będzie skarbnicą przygód dla najmłodszych, oferując im szereg atrakcji takich jak huśtawki typu bocianie gniazdo, bujaki, zestaw sprawnościowy, karuzele, tablice edukacyjne oraz wielofunkcyjne zestawy z zjeżdżalnią i elementami do wspinaczki. Całość projektu wzbogaci również przestrzeń wokół placu, dodając nowe alejki, ławki i kosze na śmieci, a także drewniane płotki i elementy zieleni, tworząc w ten sposób przyjazne i estetyczne miejsce do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Inicjatywa ta wpisuje się w szersze działania na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju, będąc częścią programu „Green City”, realizowanego przez firmę InPost. Program ten ma na celu wspieranie polskich miast w dążeniu do ideału „smart city”, poprzez rozwój nowoczesnych usług i infrastruktury przyjaznej środowisku. Plac zabaw w Szombierkach jest przykładem tego, jak lokalne inicjatywy mogą przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców i ochrony naszego klimatu.

Nowy plac zabaw przy ul. Zakątek ma stać się symbolem pozytywnych zmian w naszej społeczności, pokazując, że poprzez współpracę i zaangażowanie można tworzyć przestrzenie, które służą nie tylko rozrywce, ale także edukacji i integracji społecznej.


Na podst. UM Bytom