Urząd Miejski Bytom: Wielkosobotnie święcenie pokarmów w strojach rozbarskich zyskuje popularność
W sercu naszej społeczności Wielka Sobota rozbrzmiewa echem dawnych tradycji. To dzień, kiedy wspólnota w niezwykłym skupieniu i z należytym szacunkiem do zwyczajów przodków, celebrowała święcenie pokarmów. W kościele św. Jacka, ten obrzęd nabrał szczególnego znaczenia, łącząc w sobie zarówno duchowość, jak i lokalną kulturę.
  1. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę - tradycja o głębokich korzeniach.
  2. Udział mieszkańców w tradycyjnych strojach rozbarskich - ożywienie lokalnej kultury.
  3. Historia obrzędu święconki - od dworów szlacheckich do serc współczesnych Ślązaków.
  4. Wzrastająca popularność ceremonii - od symbolicznej frekwencji do bogatej wspólnoty.

W obliczu współczesności, gdzie szybkie tempo życia i nowoczesne technologie zacierają granice między kulturami, lokalne tradycje jak święcenie pokarmów w Wielką Sobotę, stają się ważnym punktem odniesienia dla tożsamości społeczności. W kościele św. Jacka, to wydarzenie przyciąga coraz więcej uczestników, ubranych w tradycyjne stroje rozbarskie, co jest wyrazistym świadectwem przywiązania do korzeni i chęci ich pielęgnowania.

Historia tego obrzędu jest tak stara jak sama Polska, sięgając swoimi korzeniami VII wieku. Adaptacja zachodnich zwyczajów w XIII i XIV wieku sprawiła, że święcenie pokarmów stało się nieodłącznym elementem Wielkiej Soboty w polskiej tradycji. Na Śląsku, gdzie lokalna kultura przeplata się z historią całego narodu, zwyczaj ten zyskał na popularności w latach 70. i 80. XX wieku, stając się istotnym elementem lokalnej tożsamości.

Współczesna frekwencja na ceremonii święcenia pokarmów w kościele św. Jacka jest dowodem na to, że tradycja ta nie tylko przetrwała próbę czasu, ale i rozkwita, przyciągając nie tylko starszych mieszkańców, ale również młodsze pokolenia. To świadczy o silnym związku społeczności z ich kulturowym dziedzictwem oraz o potrzebie jego zachowania i przekazywania kolejnym pokoleniom.

Zachowanie tradycji w tak autentycznej i pięknej formie, jak święcenie pokarmów w tradycyjnych strojach, jest nie tylko sposobem na pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, ale również okazją do budowania więzi międzypokoleniowych. To chwile, kiedy wspólnie, jako społeczność, możemy zatrzymać się na moment, by odnaleźć spokój i poczucie przynależności w zgiełku codzienności.


Na podstawie: Urząd Miejski Bytom