Wczoraj na terenie naszego miasta prowadzone były działania pod kryptonimem "TRUCK & BUS". Mundurowi bytomskiej drogówki pełnili służbę w kilku punktach kontrolnych. Policjanci skontrolowali 92 pojazdy w tym 58 TIR-ów, ujawniając szereg nieprawidłowości.

Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podniesienie świadomości uczestników realizujących transport drogowy osób i rzeczy w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Mundurowi sprawdzali stan techniczny pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem ich oświetlenia, prawidłowego oznakowania oraz wymaganego wyposażenia dodatkowego. Kontroli poddane zostały dokumenty wymagane przy wykonywaniu transportu drogowego, czas pracy i stan trzeźwości kierujących. Policjanci zwracali także uwagę na przestrzeganie przepisów o transporcie materiałów niebezpiecznych, prawidłowym zabezpieczeniu przewożonych ładunków, czy obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa. Na kierowców łamiących prawo nakładane były mandaty.

Policjanci skontrolowali 92 pojazdy, w tym 58 samochodów ciężarowych. Ujawniono 12 naruszeń związanych ze złym stanem technicznym pojazdów oraz 5 przypadków nieprawidłowo zabezpieczonego ładunku. W 3 przypadkach kierowcy ciężarówek przekroczyli dozwoloną prędkość. Mundurowi nałożyli 11 mandatów karnych, pouczono 23 osoby. Zatrzymano 3 dowody rejestracyjne. Wobec 1 kierowcy skierowano