Wczoraj mundurowi z Bytomia zabezpieczali miejsce odnalezienia amunicji. Pociski znaleźli pracownicy firmy wykonujący prace remontowe na poddaszu budynku. Na miejscu pracowali policjanci zajmujący się rozpoznaniem minersko-pierotechnicznym z bytomskiej komendy wspomagani przez pirotechników z pododdziału kontrterrorystycznego z Katowic. Podczas akcji wykorzystano również specjalistycznego robota pirotechnicznego.

Wczoraj rano pracownicy jednej z firm budowlanych wykonujący roboty na poddaszu budynku przy ul. Jainty 14, natrafili na reklamówkę wewnątrz której znajdowały się przedmioty przypominające amunicję. Prace natychmiast wstrzymano. Ze względów bezpieczeństwa z budynku ewakuowano 7 osób. Na miejsce zostali skierowani policjanci zajmujący rozpoznaniem minersko-pierotechnicznym z bytomskiej komendy. Po wstępnych oględzinach stwierdzono, że do zabezpieczenia znaleziska niezbędne będzie użycie specjalistycznego sprzętu. Wtedy na miejsce wezwano pirotechników z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Katowic. Przy użyciu specjalnego robota pirotechnicznego amunicja została zabezpieczona i przewieziona na policyjny poligon. Teraz bytomscy śledczy będą wyjaśniać okoliczności tej sprawy.

  • amunicja
  • amunicja w portfelu
  • amunicja w pudełku
  • policyjny radiowóz zabezpiecza miejsce zdarzenia
  • policyjny robot pirotechniczny
  • amunicja w pudełku