Czy wiesz, że istnieje wiele pokojowych form sprzeciwu w sytuacji niezadowolenia z działania Policji?

Policja dokłada wszelkich starań, aby realizować hasło „Pomagamy i chronimy”. Czasem policjantom zdarzają się błędy i pomyłki. Bywają sytuacje, że niektóre osoby oceniają działania Policji nie do końca znając przepisy prawa regulujące pracę policji, czy też faktyczny przebieg zdarzeń i prowokują do ulicznej przemocy. Istnieje jednak wiele innych form manifestowania niezadowolenia niż wszczynanie przestępczych, karalnych rozruchów ulicznych.

Jeżeli uważasz, że policjant naruszył prawo, rozważ złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez policjanta (opisz działanie, którym Twoim zdaniem policjanta złamał prawo). Policja nie bada spraw przeciwko samej sobie, nie jest tzw. sędzią we własnej sprawie. Prokuratura bada sprawę niezależnie od Policji. Prokuratura, by uniknąć zarzutu stronniczości, może sprawę przekazać innej prokuraturze.