Wyjeżdżasz?  W sobotę załatwisz w urzędzie zaświadczenie o prawie do głosowania7 i 10 lipca to ważne daty dla głosujących przed zaplanowaną na niedzielę, 12 lipca drugą turą wyborów prezydenckich. Wyborcy, którzy wyjeżdżają, a chcieliby oddać swój głos, muszą uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Będą mogli to zrobić także w najbliższą sobotę, 4 lipca od 7.30 do 15.00.

Wyborcy, którzy chcą wziąć udział w II turze głosowania na prezydenta RP poza miejscem swojego zamieszkania lub zameldowania, muszą zapamiętać dwie ważne daty:

Dopisania się do spisu wyborców - do wtorku 7 lipca
Do spisu wyborców może się dopisać m.in. osoba, która przebywa czasowo w Bytomiu w okresie obejmującym dzień wyborów oraz osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na terenie Bytomia. Osoby uprawnione do udziału w wyborach mogą dopisać się do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania również w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Uwaga! Jeśli 12 lipca wyborca będzie w miejscu, w którym dopisał się do spisu wyborców i głosował w pierwszej turze 28 czerwca, to do spisu nie musi ponownie się dopisywać.
Przykład: Jeśli mieszkamy w Bytomiu i w pierwszej turze głosowaliśmy np. w Krakowie, bo dopisaliśmy się do tamtejszego spisu, 12 lipca również będziemy wpisani do spisu w Krakowie. Gdybyśmy  w drugiej turze chcieli głosować w innym miejscu, musimy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania z tego miasta, w którym dopisaliśmy się do spisu, czyli z Krakowa.

Taki wniosek można złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP lub tradycyjną pocztą, podając swoje imiona i nazwisko, imię i nazwisko ojca, swoją datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania i pełny adres pobytu czasowego w dniu wyborów. Ważne, żeby tego nie odkładać, bo czas jest tylko do 7 lipca. Co ważne, osoby, które taki wniosek złożyły przed pierwszą turą wyborów (zarówno online, jak i w urzędzie), nie będą ponownie już musiały tego robić. W spisie wyborców będą już ujęte.

Wniosek należy zgłosić w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowa 2  w pokoju 124 w godzinach pracy urzędu.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców można otrzymać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu (pokój 124), w Punkcie Informacyjnym w holu urzędu lub tutaj

Godziny urzędowania:
Od 7.30 do 17.30 w poniedziałek
Od 7.30 do 15.00 od wtorku do piątku

Informacja telefoniczna w sprawie dopisania do spisu bądź rejestru wyborców: 32  283 61 24.

Zaświadczenie o prawie do głosowania - do piątku 10 lipca
Dzięki temu zaświadczeniu wyjeżdżając na wakacje, można zagłosować w dowolnym obwodzie w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenie o prawie do głosowania można odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane będą do 10 lipca 2020 r.

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania należy przygotować:
-dowód osobisty lub paszport;
-wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania


Autor: AK
Zdjęcia: archiwum UM Bytom, fot. G. Goik