Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierujących pojazdami oraz w trosce o ich bezpieczeństwo na ulicy Strzelców Bytomskich, w rejonie wiaduktu kolejowego, wprowadzono zmiany inżynieryjne polegające na wdrożeniu przysłowiowej „jazdy na suwak” lub tzw. „jazdy na zamek”. Rozwiązanie to powstało z inicjatywy bytomskiej drogówki przy współpracy z władzami miasta

Jazda na tzw. “suwak” to metoda dojazdu do zwężenia jezdni, polegająca na kontynuowaniu ruchu na obu pasach do samego momentu zwężenia, a następnie przepuszczania przez każdy pojazd jednego pojazdu z pasa, który się kończy. Pamiętać jednak należy, że zmieniając zajmowany pas ruchu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie mamy pierwszeństwa przejazdu i mamy obowiązek zachowania szczególnej ostrożności oraz wyraźnego sygnalizowania manewru.

To innowacyjne rozwiązanie wprowadzono z inicjatywy bytomskiej drogówki na ulicy Strzelców Bytomskich, w rejonie wiaduktu kolejowego. W tym celu policjnaci opracowali krótki film instruktażowy mający na celu zobrazowanie prawidłowego zachowania kierowcy w w/w sytuacji.

Przypominamy również o zmianach organizacyjnych ruchu na ul. Strzelców Bytomskich tj.

  • zwiększenie dozwolonej prędkości do 70 km/h na odcinku od wzniesienia między ulicą Odrzańską a Węglową, do wiaduktu kolejowego PKP na Witorze, z wyłączeniem odcinków dojazdowych do ronda „NSZZ Solidarność”;
  • możliwość zawracania z obu wlotów ul. Strzelców Bytomskich na skrzyżowaniu z Węglową.

Mundurowi będą systematycznie sprawdzać, czy kierujący w sposób prawidłowy stosują się do wprowadzonych zmian organizacyjnych ruchu, a w szczególności czy przestrzegają przepisów o dopuszczalnej prędkoci.

 

Ładowanie odtwarzacza...