Forum Burmistrzów na Rzecz Sprawiedliwej TransformacjiWymienią się doświadczeniami oraz obawami związanymi z procesem odchodzenia od węgla, a także poszukają najlepszych rozwiązań, aby skutki transformacji europejskiej dla gospodarek miast górniczych były jak najmniej odczuwalne. Już w najbliższy czwartek, 24 września w Bytomiu odbędzie się III Forum Burmistrzów na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Odejście od węgla to wyzwanie, które stoi nie tylko przed polską gospodarką. W Europie, obok Polski do uniezależnienia się od węgla dążą między innymi takie państwa jak: Grecja, Bułgaria oraz Niemcy. Kluczowe wyzwanie polega jednak na tym, aby zmiana ta przebiegała w sposób planowy i bezpieczny dla mieszkańców regionów, w których ma miejsce wydobycie i spalanie węgla. Należy zrobić wszystko, aby nie ponieśli oni skutków transformacji europejskiej gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej. Współpraca na rzecz dekarbonizacji na szczeblu samorządowym przybliża kraje do tego celu, czyli prawdziwie sprawiedliwej transformacji.

Już od kilku lat burmistrzowie gmin węglowych, przy wsparciu WWF, wymieniają się doświadczeniami i obawami związanymi z procesem odchodzenia od węgla. Postulaty zawarli w podpisanej przez 62 gminy węglowe Deklaracji na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. W 2020 roku o podjętych wysiłkach na rzecz sprawiedliwej transformacji będzie mowa podczas III Forum Burmistrzów, które ze względu na światową sytuację epidemiczną, odbędzie się online, a gospodarzem wydarzenia będzie Bytom – jedno z najbardziej dotkniętych miast na Górnym Śląsku wskutek restrukturyzacji górnictwa.

Inicjatywa jaką jest Forum Burmistrzów powstała w ramach projektu Regions Beyond Coal, realizowanego m.in. przez WWF Polska. Inauguracja Forum miała miejsce w 2018 roku w Kozani – w Zachodniej Macedonii, regionie Grecji. Druga edycja odbyła się rok później, w niemieckim miasteczku Weisswasser – regionie wydobycia węgla brunatnego. Teraz przyszedł czas na polskie miasto związane z wydobyciem węgla, czyli Bytom. Wszystkie te miasta łączy lokalizacja w ich regionach kopalni (obecnie lub w przeszłości) i konieczność ponoszenia skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z tej działalności.

Więcej informacji o III Forum Burmistrzów dostępnych jest na stronie Fundacji WWF Polska


Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: Tomasz Sanecki/WWF Polska