Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Kolejne miliony na modernizację dróg dla BytomiaUlica Nickla w Miechowicach i Frycza Modrzewskiego w Szombierkach. To dwie kolejne drogi, które zostaną przebudowane w Bytomiu. Nasze miasto pozyskało kolejne środki zewnętrzne, tym razem około 15 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Jednym z naszych priorytetów jest modernizacja dróg, aby poprawić nie tylko bezpieczeństwo kierowców i pieszych, ale również komfort jazdy – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. Pozyskane środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych umożliwią nam kontynuację przebudowy ulicy Frycza Modrzewskiego, gdzie w listopadzie rozpoczęły się prace na skrzyżowaniu tej drogi z ul. Zabrzańską. Teraz dzięki kolejnym środkom dla miasta Frycza-Modrzewskiego przebudujemy aż do granicy z Rudą Śląską – dodaje Michał Bieda.

Ulica Frycza-Modrzewskiego to jedna z głównych dróg w naszym mieście. Łączy ona ul. Zabrzańską w Szombierkach z Rudą Śląska, ale również można nią dojechać do zabytkowego osiedla Kolonia Zgorzelec. Przypomnijmy, że w listopadzie rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania ul. Frycza Modrzewskiego i Zabrzańskiej, a także modernizacja torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Frycza Modrzewskiego /na linii nr 9/ od granicy z Rudą Śląską do przystanku Szombierki Kościół. Inwestycja warta jest 13,6 mln zł, z czego nasze miasto pokryje koszty prac drogowych na ponad 3 mln zł. Teraz dzięki pozyskaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ulica Frycza  Modrzewskiego zostanie przebudowana aż do granicy z Rudą Śląską. Zakres zaplanowanych prac będzie obejmował przebudowę drogi na odcinku około 1 km, przebudowę lub budowę przystanków komunikacji miejskiej, sygnalizacji świetlnej, ciągu pieszo-rowerowego na długości 1 km, a także przejścia dla pieszych.

Drugą ulicą, jaką planujemy przebudować z Funduszu Inwestycji Lokalnych jest jedna z głównych dróg w Miechowicach – ulica Nickla. Zakres prac przewiduje nie tylko modernizację drogi na odcinku 1,4 km, ale również wykonanie oraz przebudowę istniejących ciągów pieszo – rowerowych na odcinku prawie 1,3 km
– podkreśla Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Na ulicy Nickla ponadto przebudowane zostaną lub powstaną nowe przejścia dla pieszych, a także skrzyżowanie ul. Nickla z ul. Daleką, gdzie powstanie rondo, które ma zapewnić większą przepustowość samochodów poruszających się tym odcinkiem drogi.

Warto podkreślić, że w 2021 roku Miejski Zarząd Dróg i Mostów przystąpi do opracowania projektów przebudowy ul. Frycza – Modrzewskiego i Nickla. Z kolei realizacja tych inwestycji zaplanowana jest na 2022 roku, jednak w przypadku, gdy uda się wykonać i zatwierdzić projekty wcześniej, przetargi na realizację tych inwestycji mogą rozpocząć się jeszcze w 2021 roku.

Przypomnijmy, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 500 tys. zł do ponad 93 mln. Środki te można wykorzystać na cele inwestycyjne, m.in. na budowę oraz przebudowę dróg.

Cały czas staramy się pozyskiwać fundusze na modernizację dróg w Bytomiu. Tym razem zaaplikowaliśmy także o środki w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dziękuję za wsparcie wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wniosku oraz radnemu Maciejowi Bartkowowi oraz Kamilowi Jaszczakowi, Dyrektorowi Biura Poselskiego Mateusza Morawieckiego w Katowicach, którzy pomogli rozwiązać nam problem zaistniały na etapie składania wniosku – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.
RFIL.jpg

Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: Archiwum UM Bytom