Doświadczasz przemocy? Znaj swoje prawaDobiega końca  międzynarodowa kampania 16 dni Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet, której celem jest zwrócenie uwagi na ten problem m.in. poprzez wzmacnianie lokalnych struktur działających na rzecz osób dotkniętych przemocą domową i nie tylko. Dziś też /10 grudnia/ obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

W Bytomiu pomoc osobom, które doznały przemocy w swoich czterech ścianach, świadczy Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Wrocławskiej 46. Specjaliści udzielają tam wsparcia psychologicznego przede wszystkim osobom, wobec których stosowana jest przemoc, ale też pracują z jej sprawcami.

16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet

Jeśli przeanalizujemy statystki policyjne to właśnie kobiety stanowią w blisko 90 procent osób doświadczających przemocy. I tak w 2019 r. udzielano pomocy 347 kobietom, 26 mężczyznom oraz 97 dzieciom. W 2018 r. wsparcie otrzymało 438 kobiet, 122 dzieci oraz 16 mężczyzn.

– Droga do wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet jest długa, dlatego takie akcje jak ta, są szansą na zbudowanie powiązań pomiędzy instytucjami walczącymi z tym problemem, ale też mogą być motorem do zmian w prawie – mówi Anna Wierzowiecka, specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Nowa ustawa antyprzemocowa

Na te zmiany specjaliści zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie czekali od lat. I doczekali się, bo 30 listopada weszła w życie tzw. ustawa antyprzemocowa mówiąca o natychmiastowym odizolowaniu sprawcy przemocy od reszty domowników.

- Dotychczas to kobiety zazwyczaj opuszczały dom, w którym zostały np. pobite. Środki, które mają na celu szybkie odizolowanie  sprawcy przemocy  są w mojej opinii dobrym kierunkiem – mówi Anna Wierzowiecka. Co ważne, znowelizowane przepisy umożliwiają podjęcie takim ośrodkom jak nasz pracy z osobą stosującą przemoc.

Więcej uprawnień dla policji

Ustawa antyprzemocowa nadaje też nowe uprawnienia funkcjonariuszom policji. Policjant może wydać bezwzględny nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Policjanci mogą także użyć środków przymusu w momencie, gdy sprawca nie będzie chciał zastosować się do nakazów.

– Statystyki dotyczące zachowań przemocy w rodzinie nie są optymistyczne – mówi Anna Wierzowiecka. – Czas pandemii nie spowodował, że domach panuje spokój, a rodziny cieszą się swoją obecnością. Wręcz przeciwnie, atmosfera zamknięcia, często powoduje, że przemoc narasta.

Po pomoc psychologiczną do Ośrodka Interwencji Kryzysowej można dzwonić pod numer: 32 438 89 52. Porady udzielane są od poniedziałku do piątku od 7.30 do 19.30. Działający w ośrodku hostel, w którym można znaleźć bezpłatne schronienie w sytuacji kryzysowej, czynny jest całą dobę.


Autor: AK
Zdjęcia: www.pixabay.com