Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Policjanci z drogówki podczas kontroli drogowych rozmawiają z kierowcami na temat nowych zmian w przepisach ruchu drogowego. Inicjatywa ma na celu poprawę bezpieczeństwa na bytomskich drogach. Zachęcamy do zapoznania się z przepisami.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego od 1 czerwca przypominają o zmianach w przepisach i objaśniają, co dokładnie się zmieni dla każdego użytkownika dróg, niezależnie czy porusza się on pieszo, jeździ rowerem, autem czy choćby hulajnogą. Pamiętajmy, że nieznajomość przepisów nie zwalnia z konieczności stosowania się do nich. Dlatego, aby jak największa liczba osób miała okazję zaznajomić się z nowymi regulacjami prawnymi, policjanci starają się rozpropagować je między innymi podczas różnego rodzaju akcji. Nowe przepisy mają na celu poprawę bezpieczeństwa. Europejskie standardy, do których próbujemy równać, wymagają od nas położenia większego nacisku na zdrowie i życie ludzkie. Szczególnie w kontekście zdarzeń drogowych. Wciąż mamy za dużo ofiar na polskich drogach. Poszukajmy w nowych regulacjach pozytywnego przesłania, a tragiczne statystyki, z całą pewnością, ulegną poprawie.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.

Piesi - nowe prawa

Wprowadzone zmiany sprawiły, że każdy pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Wyjątkiem jest tramwaj: przed tym pojazdem pieszy pierwszeństwo ma tylko wtedy, gdy znajdzie się już na przejściu dla pieszych.

Piesi –  nowe obowiązki

Nowo wprowadzone przepisy nie zwalniają pieszych z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Istotną zmianą w znowelizowanych przepisach jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia, lub przechodzenia przez jezdnię, lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku, lub przejściu dla pieszych.

Kierowcy – obowiązki wobec pieszych

Przepisy regulują zachowania kierujących pojazdami względem osób pieszych. Kierowcy pojazdów są obwiązani do obserwowania nie tylko przejścia, ale także jego okolicy. Ich obowiązkiem jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz zmniejszenie prędkości tak, by nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu, lub wchodzącego na przejście. Kierujący tramwajem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu.

Przejdźmy przez to razem!

Zarówno pieszy, jak i kierowca mają rzeczywisty wpływ na to, co zdarzy się na przejściu dla pieszych. Tak niewiele trzeba, by przejścia stały się bezpieczne. Wystarczy, by obie grupy piesi, jak i kierowcy zastosowali się do trzech prostych zasad. Przed przejściem:

  • zwolnij
  • rozejrzyj się
  • przejdź/ przejedź bezpiecznie

Pozostałe zmiany w ruchu drogowym

Następną zmianą jest ujednolicenie dopuszczalnej administracyjnie prędkości w obszarze zabudowanym. Podobnie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej, w obszarze zabudowanym prędkością obowiązującą zarówno w dzień, jak i w nocy jest prędkość 50 km/h.

Kolejna zmiana dotyczy ruchu pojazdów na drogach ekspresowych oraz autostradach. Zgodnie z nowelizacją kierujący pojazdem zobowiązany jest zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu wynoszący minimum połowę wartości aktualnej prędkości wyrażony w metrach.

  • Policjant rozmawia z pieszymi
  • Policjanci rozmawiają z kierowcom podczas kontroli drogowej
  • Policjant prowadzi ręczny pomiar prędkości