Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Logo PKP

Modernizacja linii kolejowej nr 131 przebiegającej przez Bytom, remont hali peronowej, tunelu zachodniego, ochrona mających wartość historyczną obiektów infrastruktury kolejowej oraz utrzymanie istniejących przejazdów pod wiaduktami były tematem wczorajszego, 9 czerwca spotkania władz miasta z przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych, projektanta, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach oraz bytomskich społeczników: przedstawicieli Stowarzyszenia Miasto dla Mieszkańców i Bytom Pieszy, którzy brali aktywny udział w spotkaniu. Jednym z głównych tematów poruszonych podczas rozmów była sprawa nastawni bramowej, w sprawie której toczy się postępowanie o wpisanie do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Remont linii kolejowej nr 131 coraz bliżej. Za nami kolejne rozmowy w sprawie projektu modernizacji

- Modernizacja linii kolejowej nr 131, która przebiega przez Bytom oraz hali peronowej dworca PKP wzbudza bardzo duże zainteresowanie mieszkańców miasta, którzy aktywnie interesują się mającą rozpocząć się wkrótce inwestycją - mówi zastępca prezydenta Michał Bieda. Jesteśmy w stałym kontakcie z inwestorem, czyli spółką PKP PLK oraz wykonawcą inwestycji, któremu przekazujemy nasze uwagi i sugestie dotyczące modernizacji. Dlatego też w środę, 9 czerwca rozmawialiśmy o nastawni bramowej oraz zakresie prac związanych m.in. z remontem hali dworca. Miasto Bytom podejmuje działania na rzecz ochrony cennych elementów architektury i infrastruktury kolejowej, co pokrywa się z większością postulatów społeczników - dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

Na spotkaniu omówiono zakres najważniejszych prac, jakie mają zostać wykonane

Sprawa nastawni bramowej od początku planowej modernizacji budzi zainteresowanie większości mieszkańców Bytomia. Obiekt, ze względu na okres w którym powstał - lata trzydziesty XX wieku, kiedy Bytom był jeszcze w granicach Niemiec, a także charakterystyczny modernistyczny kształt w stylu „streamline” - ma wartość historyczną. Zgodnie z planami modernizacyjnymi linii kolejowej nr 131 obiekt miał zostać wyburzony, jednak z wnioskami o jej wpisanie do wojewódzkiego rejestru zabytków wystąpili bytomscy społecznicy ze Stowarzyszenia „Miasto dla Mieszkańców” i Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”. Obecnie, mimo prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postępowania w sprawie wpisu nastawni do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych, już podczas wczorajszego spotkania padły propozycje związane z możliwością jej uratowania.

Nastawnia bramowa na linii kolejowej nr 131 w Bytomiu

- Hala peronowa dworca PKP jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków. Zabiegamy o to, by remont dworca PKP był przeprowadzony z poszanowaniem historii i walorów architektonicznych dworca. Do planu zagospodarowania przestrzennego zostały wpisane warunki odtworzenia, które przywrócą blask obiektowi - mówi wiceprezydent Bytomia Michał Bieda. - Miasto zadeklarowało pomoc w uratowaniu nastawni. Zaproponowaliśmy jej przeniesienie na tereny, gdzie funkcjonuje Górnośląska Kolej Wąskotorowa, aby obiekt ten mógł nie tylko przetrwać, ale była możliwość jego zwiedzania. Wciąż otwarta jest również możliwość jej pozostawienia w obecnej lokalizacji, jednak wówczas konieczne byłoby uzyskanie przez inwestora - PKP PLK zgody na odstępstwo od standardów i parametrów technicznych modernizacji linii kolejowej nr 131. Ostateczna decyzja, co stanie się z nastawnią zależy jednak od decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i właściciela nastawni - Polskich Kolei Państwowych - podkreśla Michał Bieda.

Podczas wczorajszego spotkania przedstawiciele PKP PLK omówili również powody, dla których nastawnia ich zdaniem powinna zostać rozebrana. Najważniejsze z nich to nie tylko jej niedostosowanie do nowych standardów i parametrów technicznych obowiązujących w Polskich Kolejach Państwowych, ale również skrajnie torów oraz konieczność zmian w infrastrukturze kolejowej.

Warto dodać, że podczas rozmów sporo miejsca poświęcono także remontowi hali peronowej dworca PKP. Omówiono nie tylko zakres przewidzianych prac - wymianę poszycia dachowego na inne niż blacha falista oraz frontowych ścian szczytowych na oszklone z dodatkiem ledowego napisu „Stacja Bytom”, wypiaskowania konstrukcji dachowej, ale także możliwość odtworzenia oryginalnego szklenia dachu. - Oczekujemy przedstawienia propozycji materiałów w formie poszycia hali peronowej oraz posadzek samych peronów - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Hala peronowa dworca PKP w Bytomiu

W trakcie spotkania poruszono również kwestię modernizacji tunelu zachodniego i dostosowania go dla osób niepełnosprawnych, remontu wiaduktów kolejowych oraz możliwości odtworzenia tuneli celnych. W tej sprawie jednoznacznie wypowiedzieli się przedstawiciele PKP PLK i PKP SA, którzy potwierdzili, że dokonano prób udrożnienia tuneli, jednak ze względu na szkody górnicze i częściowe ich zabetonowanie nie jest możliwe ich ponowne wykorzystanie.

Przypomnijmy, że modernizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Bytom - Nakło Śląskie przewiduje roboty torowe na odcinku linii kolejowej przebiegającej przez Bytom, ale także remont stacji Bytom, Bytom Karb i Bytom Północny. Ponadto wymieniona będzie sieć trakcyjna, przebudowane zostaną rozjazdy, wyremontowane i zbudowane na nowo wiadukty kolejowe, a także urządzenia sterowania ruchem. Warto podkreślić, że zaplanowano również zmianę układu torowego stacji w Bytomiu, modernizację peronów, remont wiaduktu w ciągu ul. Zabrzańskiej, a także remont hali nad peronami. Modernizacja obejmie także przesunięcie stacji Bytom - Północny o około 500 metrów na północ w kierunku ul. Strzelców Bytomskich, tak by pasażerowie mieli łatwiejszy dostęp do komunikacji miejskiej w dzielnicy Stroszek. Warto dodać, że na peronach pojawią się nowe wiaty, ławki, stojaki na rowery, a także tablice informacyjne.

Jak zapowiedziały wczoraj władze miasta, po zakończeniu postępowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania nastawni do wojewódzkiego rejestru zabytków, odbędzie się kolejne spotkanie, którego celem będzie podjęcie decyzji co do dalszych losów tego obiektu.

Warto podkreślić, że umowa na opracowanie dokumentacji oraz przebudowę linii kolejowej nr 131 na odcinku Chorzów Batory - Bytom - Nakło Śląskie będzie kosztować 1,2 mld zł. Dofinansowanie do realizacji tej kluczowej inwestycji kolejowej pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co ma wpływ zarówno na termin jej realizacji, jak również rozliczenia całej inwestycji. Obecnie inwestycja jest na etapie prac projektowych, które zaplanowano do końca 2021 roku. Roboty budowlane przewidziane są na lata 2022-2024.