Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

W związku ze zbliżającymi się wakacjami policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w Bytomiu podejmą działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wyjeżdżającym. Mundurowi w trosce o bezpieczeństwo podróżujących zwrócą uwagę na kontrole autobusów i kierowców wiozących dzieci na wypoczynek.

Wakacje są czasem, gdzie mamy do czynienia ze wzmożonym ruchem autokarów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek letni. Priorytetem policjantów jest zapewnienie bezpieczeństwa wyjeżdżającym, którzy przemieszczają się po drogach. Istotnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów. Dlatego, też mundurowi będą sprawdzać stan techniczny pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem ich oświetlenia, prawidłowego oznakowania oraz wymaganego wyposażenia dodatkowego zgodnego z warunkami technicznymi pojazdów. Kontroli poddawane będą również dokumenty wymagane przy wykonywaniu transportu drogowego osób oraz sprawdzany będzie stan trzeźwości kierujących.

Policjanci ruchu drogowego przypominają, że potrzebę kontroli można zgłosić osobiście w każdej jednostce Policji lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer 112. Aby uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu Policji, dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe autokaru z kilku dniowym wyprzedzeniem. W Bytomiu takie kontrole przeprowadzane są na ul. Kilara 29, na parkingu przy Teatrze Tańca i Ruchu „Rozbark” i można je zgłaszać, dzwoniąc pod numer 47 85 33 290 lub 47 85 33 295.