Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Do 31 lipca potrwa uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących prace związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 roku.

Nabór uzupełniający na rachmistrzów przedłużony do 31 lipca

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Przypomnijmy, że Narodowy Spis Powszechny w 2021 roku będzie przeprowadzony w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Informacje dotyczące naboru uzupełniającego na rachmistrzów dostępne są w Ogłoszeniu oraz w Formularzu