Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Czy pracodawca może wykonywać badanie stanu trzeźwości?

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Dużym problemem są pracownicy pod wpływem alkoholu, którzy w wielu branżach mogą stwarzać zagrożenie dla siebie i dla innych. Z tego powodu wielu pracodawców wciąż poszukuje rozwiązań, które skutecznie wyeliminują to zjawisko. Jednym z nich jest przesiewowe badanie alkomatem. Jednak, czy pracodawca może badać pracowników alkomatem?

Badanie pracowników alkomatem a prawo

Prawo nie zezwala na badanie pracowników alkomatem bez ich zgody, gdyż mogłoby to naruszać godność osobistą danej osoby. Oznacza to, że pracodawca w żaden sposób nie może zmusić pracownika do dmuchnięcia w alkomat, ale jednocześnie trzeba przyznać, że odmowa poddaniu się badaniu trzeźwości jest podejrzana. Zatem wyrywkowe badania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu jest nielegalne, ale nie oznacza to, że pracodawca nie może nic zrobić.

Pijany pracownik, co może zrobić pracodawca?

W przypadku podejrzenia, że pracownik w trakcie pracy znajduje się pod wpływem alkoholu lub alkohol spożywa w miejscu pracy, pracodawca ma obowiązek go natychmiastowo odsunąć od wykonywania obowiązków. Za ten dzień oczywiście nie przysługuje wynagrodzenie. Dodatkowo pracodawca może nałożyć na pracownika karę w postaci nagany, kary finansowej lub zwolnienia z winy pracownika (tzw. dyscyplinarka). Oczywiście pracodawca powinien dysponować dowodami, które w sytuacji spornej poświadczą, że pracownik był nietrzeźwy. Dowodami mogą być nagrania z kamer, znajdujących się na terenie zakładu pracy lub zeznania świadków. Jednak najmocniejszym dowodem jest oczywiście badanie stanu trzeźwości. Mimo że pracodawca sam nie może wykonać takiego badania, to w uzasadnionej sytuacji może wezwać policję. W takim przypadku policja może nakazać wykonanie badania alkomatem lub badania krwi.

Zmiany w przepisach

Wielu specjalistów wskazuje, że w zakresie badania pracowników pod kątem trzeźwości przepisy powinny się zmienić. Pracodawca powinien mieć możliwość skontrolowania swoich pracowników, zwłaszcza że to on odpowiada za ich bezpieczeństwo. Ma to szczególne znaczenie w branżach, w których pijany pracownik może spowodować zagrożenie zdrowia i życia swojego i innych osób. Jest to więc szczególnie pożądane w przypadku zawodowych kierowców, czy w branży budowlanej. Zwłaszcza że w budowlance przypadki spożywania alkoholu w pracy są nagminne. W praktyce wielu pracodawców bada alkomatem swoich pracowników. Dodatkowo podwładni zazwyczaj nie mają z tym żadnego problemu.