Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Logo MDK

Trwają intensywne prace modernizacyjne Młodzieżowego Domu Kultury nr 1. Bytomianie szczególną uwagę zwracają na elewację budynku, która przestała być już czarna. Do tej pory piaskowiec pokryty był grubą warstwą osadów. Teraz elewacja jest oczyszczana - zmieniła barwę, a spod warstwy brudu wyłonił się pierwotny wystrój z detalami architektonicznymi i sztukatorskimi.

Przywracamy dawny wygląd elewacji w MDK nr 1

- Trwające prace konserwatorskie na zewnątrz i wewnątrz MDK-u odsłaniają piękno tego zabytkowego budynku - mówi Adam Fras, zastępca prezydenta Bytomia. - Z pewnością wrażenie robi oczyszczona elewacja budynku, która odzyskała pierwotny wygląd. Wewnątrz gmachu w trakcie oczyszczania ścian na pierwszym piętrze, wykonawca ujawnił dwa florystyczne malowidła, które były przykryte farbą. Już podjęliśmy decyzję o ich odrestaurowaniu, dzięki czemu wnętrza zyskają piękny wystrój - podkreśla wiceprezydent Adam Fras.

Jeden z najpiękniejszych budynków będzie wizytówką miasta

Do tej pory w ramach prac renowacyjnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 wykonawca zakończył izolację fundamentów od frontu i podwórza, wykonał rozbiórkę ścian, przemurowania, nowe ściany, tynki wewnątrz oraz posadzki na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze. Ponadto zdemontował i wykonał nowe instalacje: wodną, kanalizacyjną, hydrantową, centralnego ogrzewania, wentylacyjną i elektryczną. Zrealizowane zostały także prace związane z renowacją stolarki okiennej i drzwiowej, roboty w pomieszczeniach sanitarnych /tynkowanie i wykończenie glazurą ścian, sufitów i posadzek/ oraz renowacja okładzin ściennych marmurowych w klatce A.

Realizacja inwestycji w zabytkowym budynku jest trudna i przynosi wiele niespodzianek. Wciąż trwają także prace związane z remontem dachu. Ze względu na konieczność poszerzenia zakresu prac, z budżetu miasta przekazaliśmy dodatkowo 107 tys. zł na ich realizację. Wykonawca kontynuuje też roboty związane z oczyszczaniem i konserwacją piaskowca oraz uzupełnieniem ubytków na elewacji frontowej. Z kolei na elewacji tylnej odtworzone zostały już tynki.

Przywracamy dawny wygląd elewacji w MDK nr 1

- Jak podkreślają konserwatorzy, ze względu na występującą degradację kamienia prace związane z czyszczeniem to trudny proces. W boniowanej części parterowej piaskowiec okazał się mieć żółtawy kolor, a w części górnej elewacji kremowo-szary. Wynikało to z koncepcji przyjętej przez budowniczych gmachu. Kontrast pomiędzy odczyszczoną a czarną elewacją, do której przez lata byliśmy przyzwyczajeni, obecnie jest dla widza zaskoczeniem - mówi Dominika Kściuczyk, Miejski Konserwator Zabytków w Bytomiu.

Zakres przewidzianych prac

Trwające obecnie prace renowacyjne pochodzącego z 1906 roku budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 są najważniejszymi pracami w historii obiektu. Inwestycja jest realizowana dzięki pozyskaniu przez miasto środków z Unii Europejskiej. Gmach poddawany jest modernizacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Oczyszczana jest piaskowa elewacja, tynk od podwórza naprawiany, zaś cegły pokryte glazurą restaurowane.

W ramach termomodernizacji w obiekcie wymieniona zostanie część drzwi oraz okien (pozostałe będą odrestaurowane), wyremontowany zostanie także dach. Ponadto budynek zostanie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Jesteśmy zadowoleni z postępu realizowanych prac oraz efektów już uzyskanych dzięki pracom budowlanym i konserwatorskim - mówi Adam Fras, zastępca prezydenta Bytomia. - W planach mamy również remont elewacji bocznej z detalami, jednak realizację tej dodatkowej inwestycji uzależniamy od pozyskania środków zewnętrznych - podkreśla Adam Fras.

Przywracamy dawny wygląd elewacji w MDK nr 1

Projekt „Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe, poddziałanie 5.3.2. Dziedzictwo kulturowe - OSI.

Prace budowlane realizuje w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 wyłoniona w przetargu firma "DeS" z Krakowa, czyli ta sama, która prowadziła remont oficyny pałacu Tiele-Wincklerów w Miechowicach. Inwestycja mająca na celu modernizację MDK nr 1 przy ul. Powstańców Warszawskich 12 realizowana jest dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej. Jej całkowita wartość wyniesie 8,9 mln zł, z czego 4 mln zł to dofinansowanie z UE, 500 tys. zł z budżetu państwa, zaś 4,4 mln zł to wkład własny gminy.

Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1
10

Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1

Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 (4)
Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 (3)
Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 (8)
Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 (1)
Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 (2)
Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 (10)
Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 (9)
Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 (7)
Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 (6)

Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1

Historia zabytkowego gmachu

Gmach przy ul. Powstańców Warszawskich 12 funkcję Młodzieżowego Domu Kultury pełni dopiero od 1953 roku. Wcześniej pełnił wiele innych funkcji. Budynek zaprojektowany przez Hugo Grünfelda początkowo był siedzibą biura budowniczego obiektu - Feliksa Beniamina, a w latach trzydziestych XX wieku część budynku wynajęła bytomska loża masońska. Tuż przed wybuchem II wojny światowej, w 1937 roku obiekt przekształcono w bibliotekę, a w czasie wojny w gmachu istniało kasyno oficerskie. Po 1945 roku budynek stał się siedzibą Przedsiębiorstwa Aptek, zaś od 1953 roku zdecydowano, że gmach przy Powstańców Warszawskich 12 przekształcony zostanie w Dom Kultury.