Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

W zeszły piątek, w Zabrzu podczas uroczystości Wojewódzkich Obchodów Święta Policji zostali wyróżnieni policjanci bytomskiego garnizonu. Za Długoletnią Służbę Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu podinspektor Damian Radziejowski został odznaczony Srebrnym Medalem. Z rąk wojewody śląskiego Złoty Medal otrzymał podkomisarz Ireneusz Telenga.

W tym roku Wojewódzkie Obchody Święta Policji odbyły się w Zabrzu, w miniony piątek. Patronat nad uroczystością objął Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk, a gospodarzem uroczystości byli Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn, Prezydent Miasta Zabrze i Komendant Miejski Policji w Zabrzu.

Podczas ceremonii, składane były życzenia i podziękowania policjantom i pracownikom Policji, przyznano awanse na wyższe stopnie i wyróżniono najbardziej zasłużonych. Wśród odznaczonych medalami znaleźli się Zastępca Komendanta Miejskiego Policji podinspektor Damian Radziejowski, który otrzymał Srebrny Medal za Długoletnią Służbę. Podinspektor Damian Radziejowski do Policji wstąpił w 1992 roku i przeszedł wszystkie szczeble kariery policyjnej. Swoją służbę rozpoczynał w Komisariacie Policji 2 w Bytomiu, jako policjant służby patrolowej, następnie pełnił służbę na dzielnicy. Później objął stanowisko Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w bytomskiej komendzie. W kolejnych latach służył na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji 5 w |Bytomiu oraz jako Zastępca Komendanta Komisariatu 2 w Bytomiu. We wrześniu 2020 roku został mianowany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu.

Za Długoletnią Służbę Złotym Medalem został odznaczony również podkomisarz Ireneusz Telenga. Na co dzień pełni on służbę w Wydziale Kryminalnym, na stanowisku Zastępcy Naczelnika. Policjantem jest od 1992 roku, a pierwsze doświadczenia w policyjnej pracy zdobywał w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym, w Komisariacie Policji 3 w Zabrzu. Do bytomskiej komendy przeniósł się w 2009 roku, gdzie pełnił służbę w Wydziale Kryminalnym. Wieloletnie doświadczenie w służbie kryminalnej pozwoliło mu na objęcie stanowiska Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego.