Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

W Teatrze Rozbark wystawiona została sztuka „Policzalni” w reżyserii Anny Piotrowskiej.
To ogólnopolska premiera tego widowiska. Spektakl powstał w ramach współpracy
bytomskiego oraz warszawskiego teatru tańca.

Tematem sztuki są liczby, które tworzą ludzi i ich historie. Liczby towarzyszą człowiekowi
od przyjścia na świat, są przy nim na co dzień oraz nie opuszczają go, dopóki on nie opuści
tego świata. Przedstawienie porusza ciągłą analizę życia przez liczby: 4 strony świata, 2 plus
2, chrzest, komunia, ślub, wesele, pogrzeb, 4 kończyny, nr konta, stypa, 24 kręgi: szyjne,
piersiowe, lędźwiowe, 32 zęby, pesel, 2 oczodoły, nr telefonu, 5 linii papilarnych …

Prawie godzinny spektakl jest efektem współpracy Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu
Rozbark pod dyrekcją artystyczną Anny Piotrowskiej i Teatru Tańca Zawirowania z
Warszawy pod dyrekcją Elwiry Piorun i Włodzimierza Kaczkowskiego. Celem tej owocnej
współpracy było poszerzanie pola w wymianie działań i doświadczeń artystycznych.

Teatr Zawirowania reprezentowali w spektaklu Ewa Noras i Stanisław Bulder, a Teatr
Rozbark: Joanna Brodniak, Kamil Bończyk, Alexey Torgunakov, Katarzyna Zioło.
W stolicy pokaz premierowy odbędzie się w czwartek, 30 września 2021 roku, a na
bytomskiej scenie można go zobaczyć jeszcze jutro, 26 września, o godzinie 19:00.