Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Prezydent Bytomia na podstawie § 19 załącznika do uchwały nr XXVI/401/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/169/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 maja 2019 r. podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania na projekty Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczone do realizacji w 2022 roku.